metronidazol

Metronidazol, nitroimidazol türevi antibiyotik. Sıklıkla anaerobik bakteri enfeksiyonları ve protozoa enfestasyonlarında kullanılır. Metronidazolün; antibiyotik, amebisit ve antiprotozoal etkinliği vardır.

Metronidazol

Metronidazol, nitroimidazol türevi antibiyotik. Sıklıkla anaerobik bakteri enfeksiyonları ve protozoa enfestasyonlarında kullanılır. Metronidazolün; antibiyotik, amebisit ve antiprotozoal etkinliği vardır. Bunların yayında Clostridium difficile 'ye bağlı psödomembranöz enterokolit tedavisinde kullanılır.

Dış bağlantılar

* * * *

metronidazol

Türkçe metronidazol kelimesinin İngilizce karşılığı.
metronidazole

Yanıtlar