Metronidazol

Kısaca: Metronidazol, nitroimidazol türevi antibiyotik. Sıklıkla anaerobik bakteri enfeksiyonları ve protozoa enfestasyonlarında kullanılır. Metronidazolün; antibiyotik, amebisit ve antiprotozoal etkinliği vardır. ...devamı ☟

metronidazol
Metronidazol

metronidazol

Türkçe metronidazol kelimesinin İngilizce karşılığı.
metronidazole

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Metronidazol
3 yıl önce

Metronidazol (Flagyl® veya diğerleri) bir nitroimidazol antibyotik tedavisidir. Anaerob bakteriler ve protozoa için kullanılır. Metronidazol anaerobik...

Bakterisit
3 yıl önce

monobaktamlar, karbapenemler), vankomisin, daptomisin, fluorokinolonlar, metronidazol, nitrofurantoin, kotrimoksazol, telitromisin Aminoglikozidler (genellikle...

Bakterisid, Antibiyotik, Bakteri, Canlı, Farmakoloji, Streptomisin, Sultamisilin
Dizanteri
3 yıl önce

bir antibiyotik (tetrasiklin, spiramisin veya paromomisin) eklenerek metronidazol ile yapılır. Shigella cinsinden olan Shigella dysenteriae bakterisinin...

Akut pankreatit
6 yıl önce

hastalar için siprofloksasin veya levofloksasin gibi bir florokinolon metronidazol ile kombine bir şekilde düşünülebilir. ^ a b c d e f Pharmacotherapy...

Akut pankreatit, Doktor, Tıbbi sorumluluk reddi
Safra kesesi
3 yıl önce

dinlenme ve antibiyotiklerle, özellikle sefalosporin ve ciddi vakalarda metronidazol ile tedavi edilir. Kolesistektomi, genellikle tekrarlayan safra taşları...

Safra kesesi, Anatomi, Karaciğer, Safra, Taslak
Pelvik inflamatuar hastalık
3 yıl önce

semptomları olanlarda, 2 haftalık oral doksisiklin ve duruma bağlı olarak metronidazol tedavisi ile tek doz seftriakson enjeksiyonu tavsiye edilmektedir. Üç...

Zatürre
3 yıl önce

olacaktır. En yaygın seçenekler klindamisin, beta-laktam antibiyotik ile metronidazol kombinasyonu veya aminoglikozittir. Aspirasyon pnömonisinde kortikosteroidler...

Zatürre, Akciğer, Bakteri, Dünya Sağlık Örgütü, Mantar, Oksijen, Virüs
Gastroenterit
3 yıl önce

Psödomembranöz kolit durumunda, bu hastalığa neden olan ilaç kesilir ve hasta metronidazol veya vankomisin ile tedavi edilir. Tedaviye yanıt verebilen bakteri ve...