Metternich Sistemi

Kısaca: Büyük Britanya, Avusturya, Rusya, Prusya Viyana Kongresi`ne katıldı(1815).Avrupa`daki statükoyu korumak için Metternich sistemi`ni ortaya koydular. Sisteme adını veren Avusturya Başbakanı Metternich, statükonun silah gücüyle korunmasını savunuyordu. Ona göre ulusçuluk hareketlerinin acımasızca bastırılması ve ulus-devletlerin dağıtılması gerekiyordu. 1815`te Viyana`da kurulan sistem, Avusturya ve Rusya`nın Balkanlardaki işbirliğine, Prusya`nın Fransa ve Rusya`yı dengelemesine v ...devamı ☟

Metternich sistemi
Metternich Sistemi

Büyük Britanya, Avusturya, Rusya, Prusya Viyana Kongresi`ne katıldı(1815).Avrupa`daki statükoyu korumak için Metternich sistemi`ni ortaya koydular. Sisteme adını veren Avusturya Başbakanı Metternich, statükonun silah gücüyle korunmasını savunuyordu. Ona göre ulusçuluk hareketlerinin acımasızca bastırılması ve ulus-devletlerin dağıtılması gerekiyordu. 1815`te Viyana`da kurulan sistem, Avusturya ve Rusya`nın Balkanlardaki işbirliğine, Prusya`nın Fransa ve Rusya`yı dengelemesine ve kıta Avrupasına bir ülkenin tek başına egemen olmamasına dayanıyordu.

Metternich sistemine ilk tepkiler 1830 ve 1848 ihtilallerinde gelmiştir.

1830 ihtilali Avrupa`da liberalizmi kuvvetlendirmiş, Fransa`da meşruti krallık kurulmuş, haklar ve özgürlükler genişletilmiştir. Ayrıca ihtilal`in Avrupaya yayılmasıyla birlikte önce Belçika, Hollanda`dan ayrılarak bağımsızlığını ilan ettti.Sonra da 1905 yılında İsveç ve Norveç ayrı krallık haline gelmiştir...

1848 ihtilalleri sonucunda da "Metternich Sistemi" çökmüştür.

XIX. yüzyılın ilk yarısında sanayi alanında gelişmeler olmuş; işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Fransa kralının sert önlemleri üzerine Paris`te başlayan ayaklanmayla Kral ülkeyi terk etmiş; Fransa`da Cumhuriyet ilan etmiştir. Fransa`da başlayan ihtilal hareketleri, diğer Avrupa ülkelerinin yanısıra en çok Avusturya`yı etkilemiş; Macarlar, Çekler, Hırvatlar ve İtalyanlar Avustur­ya`ya karşı özgürlük için isyan etmişlerdir . İngiltere ve İsviçre`de ise liberaller ve demokratlar işbaşına geçmiştir.Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Metternich sistemi Resimleri

Klemens von Metternich
3 ay önce

Prens Klemens von Metternich (1773 - 1859), Avusturyalı diplomat. Aslen Alman olan Metternich, 1790’da Avusturya tebaasına, sonra da dış işlerine girdi...

Viyana Kongresi
4 ay önce

devamının sağlanmasında öncülük ve liderlik göreviydi. Metternich'in düşüncesi, Avrupa'yı "federasyon" sistemi içinde yeniden kurmak ve kıtanın merkezinde yer...

Viyana Kongresi, 1814, 9 Mart, Avrupa, Avusturya, Fransız İhtilali, I. Dünya Savaşı, Metternich, Napolyon Savaşları, Osmanlı Devleti, Paris Antlaşması
Avrupa Uyumu
4 ay önce

çıkmıştır. Oluşturulan bu sistemde, başlarda İngiliz Dışişleri Bakanı Robert Stewart, Avusturya Şansölyesi Klemens von Metternich ve Rus Çarı I. Aleksandr...

Josef Wenzel Radetzky von Radetz
3 yıl önce

öncülüğünü yapan ve adıyla anılan Metternich sistemi'nin kurucusu Avusturya İmparatorluğu Şansölyesi Klemens von Metternich ile Rus Çarı I. Aleksandr arasında...

Temmuz Devrimi
3 ay önce

ayaklanmalar patladı, Almanya'da liberal ve devrimci hareketler gelişti, ancak Metternich'in baskısıyla Prusya tarafından bastırıldılar ve İngiltere'de de çartist...

Temmuz Devrimi, 1824, 1827, 1829, 1830, 25 Temmuz, 27 Temmuz, 28 Temmuz, 30 Temmuz, Adolphe Thiers, Almanya
Avrupa tarihi
4 ay önce

silah gücü kullanarak korumayı öngörüyordu. Ancak bu sistem uzun ömürlü olmadı, Metternich Sistemi 1848 Devrimleri sonucunda da çöktü. Avrupa'da 15. yüzyılda...

Tanzimat
4 ay önce

olumsuz karşıladı. Avusturya'da iktidardaki mutlakiyet yanlısı Prens Metternich fermanı olumsuz karşılarken, Kavalalı Mehmet Ali Paşa fermânın amacını...

Tanzimat Fermanı, Cumhuriyet, I. Meşrutiyet, Tanzimat Dönemi, Osmanlı, Padişah, Gülhane Parkı, Türk, 1839, II. Mahmut, Abdülmecit, Osmanlı'da ıslahat hareketleri
Almanya'nın Birleşmesi
3 ay önce

sonrası yerine getirilmediler. Öğrenci örgütlerinin galeyanı, Klemens von Metternich gibi muhafazakâr liderleri milliyetçilik duygusunun yükselişi hakkında...