Mevlevilerin, tarikat kurallarına göre, toplandıkları yer. içinde özel bölümleri, tören yerleri, Mevlevi töresine göre özel odaları bulunan bina.

İçinde matbah (mutfak), çilehane, misafirhane, semahane (dönülen, sema edilen yer), meydan, mutribhane, hücre (küçük oda, bin bir gün süren çileyi doldurduktan sonra «dede» olan dervişe ayrılan yer) gibi özel bölümler vardı. Mevlevihaneler, başlarında bütün yetkileri elinde bulunduran şeyhlerin yönetimindeydi.

Mevlevi tarikatının benimsendiği her

Mevlevihane

Mevlevilerin, tarikat kurallarına göre, toplandıkları yer. içinde özel bölümleri, tören yerleri, Mevlevi töresine göre özel odaları bulunan bina.

İçinde matbah (mutfak), çilehane, misafirhane, semahane (dönülen, sema edilen yer), meydan, mutribhane, hücre (küçük oda, bin bir gün süren çileyi doldurduktan sonra «dede» olan dervişe ayrılan yer) gibi özel bölümler vardı. Mevlevihaneler, başlarında bütün yetkileri elinde bulunduran şeyhlerin yönetimindeydi.

Mevlevi tarikatının benimsendiği her ilde, Mevlevilerin sayısına göre bir veya birkaç Mevlevihane vardı. Türkiye'de, en çok Mevlevihane bulunan il İstanbul idi. Bunların içinde en ünlüleri Galata Mevlevihanesi, Eyüp'te Bahariye Mevlevihanesi, Yenikapı'da Yenikapı Mevlevihanesi idi.

Mevlevihaneler aynı zamanda Mevleviler için, birer okul niteliğindeydi. Mevleviler için gerekli bütün bilgiler, tarikat kuralları, Mevleviliğin genel ilkeleri, törenleri ve musikisi bu Mevlevihanelerde öğretilirdi. Şeyhlerin, dervişlerin, konukların özel odaları, yatacak yerleri vardı. Her Mevlevihanede kütüphane bulunurdu.

İlgili konuları ara

Yanıtlar