MEVZI (türkçe) anlamı
1. yer. mahal.
bir askeri birliğin yeri ya da bu birlik tarafından ele geçirilen bölge.
MEVZI (türkçe) anlamı
2.
3. 1 Yer
4. mahal
5. 2 . askerlik Bir askerî birliğin yeri veya bu birlik tarafından ele geçirilen bölge:
Ne olursa olsun
6. bizim vazifemiz cephaneyi topçu mevzilerine yetiştirmektir.- A. Gündüz.
MEVZI (türkçe) ingilizcesi
1. n. topic
2. subject
MEVZI (türkçe) almancası
1. der Ort
2. die Stelle
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mevzi Harbi

Mevzi harbi, hareket harbinin aksine olarak, savunmanın, özellikle sabit mevzilere inhisar ettiği harp şekli.

Mevzi Plan

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve ...

Mevzi Savunması

Savunma kuvveti büyük kısmının; kati neticeli muharebenin cereyanı düşünülen seçilmiş mevkilere yerleştirildiği savunma şekli. Bu savunmada başarı; savunulan mevkilerdeki kuvvetlerin bulundukları mevzileri ellerinde tutma ve oradaki araziyi kontrol etme kabiliyetlerine dayanır. ...

Inverness

Inverness (Gaelik dilinde "İnbhir Nis") yerel idare bakımdan Birleşik Krallık İskoçya ülkesinin ''Highlands'' bölgesinin merkezidir. Coğrafya görüşüyle de İskoçya'nın en kuzy engebeli kısmı olan Highlands coğrafik alanının taşıma ve iletişim bağlarının düğüm ...

Site

Web sitesi, web üzerindeki sayfalar; metin, görsel ve animasyon şeklinde ziyaretçisine bilgi aktaran veya hizmet sunan sayfaların tümünü kapsayan bir doküman topluluğudur.

Havan Topu

Kısa namlulu, yivsiz top türü. Barutun keşfinden sonra üst açı grubuyla atışlar yapmak üzere îmâl edilen ilk ateşli silâh. Namlusu yerdeki bir tabloya istinat eden, önden veya arkadan doldurulabilen mermi yolu dik toptur. Namlu ağzı veya ilk hızı diğer toplara nisbetle ...