Mevzuat yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi yukarıdan aşağıya doğru anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğden oluşur. ...

MEVZUAT (inglizce) türkçe anlamı
1. mevzuat çokluk
2. isim (mevzu:a:t) Arapça mevzu‘at 1. Bir ülkede yürürlükte olan yasa
3. tüzük
4. yönetmelik vb.nin bütünü: Mahkemenin hangi süre içinde başlaması gerektiğine dair bir kayıt da yoktu mevzuatta.- Ç. Altan. 2. eskimiş
5. ticaret Sandık
6. çuval
7. teneke gibi içine ticaret malı konulan koyacaklar.
MEVZUAT (türkçe) anlamı
8. bir ülkede yürürlükte olan yasa
9. tüzük
10. yönetmelik vb.'nin tümü.
11. sandık
12. çuval
13. teneke gibi içine ticaret malı konulan koyacaklar.
MEVZUAT (türkçe) ingilizcesi
1. n. regulations
2. legislation
MEVZUAT (türkçe) fransızcası
1. législation [la]
MEVZUAT (türkçe) almancası
1. Bestimmungen
2. Vorschriften

Mevzuat hakkında detaylı bilgi

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki mevzuat maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Holding

Holding Holding, iktisadi gücün belli ellerde toplanması ve iktisadi büyümenin sağlanması amacıyla başka şirketlerin hisselerini elde ederek bunları kontrol altına alan kuruluştur. Günümüzde çok rastlanan birleşme tiplerinden biri olan holdingleri, tröst veya kartel gibi diğer ...

Stem

STEM, Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu kısaltma ABD’de ilgili alanlarda çalışan göçmenlere verilen vizeler için de kullanılmaktadır(1). Bahsedilen vize ...

Başbakan

Başbakan, kelime anlamı olarak hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekili ifade eder. Özellikle cumhuriyet ile yönetilen toplumlarda yürütmenin başı olan ve devletin atacağı adımlara karar veren kişidir.

Laiklik

Devletin dinler arasında ve dini görüşlerle dini olmayan görüşler arasında pozitif veya negatif ayrımcılık yapmaması gerektiği temel düşüncesine dayanan siyasal ve hukuki ilke.

ESER

Eser, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; “''emek sonucu ortaya konan yapıt, ürün''” demektir.

Otomotiv

Otomotiv, motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri koludur.

Avarya

Avarya, deniz ticaretinde gemiye ya da yüke gelen zarar. Bu zarardan gemi ve yük sahiplerine veya onların sigortacılarına düşen pay.

Istihdam

İstihdam Sözlük anlamı, kullanım, çalışma veya çalıştırma demektir. İstihdam sözcüğü ve ona bağlı olarak türetilen "aşırı, tam ve eksik istihdam" gibi kavramlar ekonomi yazınında biri geniş diğeri dar iki anlamda kullanılır. Geniş anlamıyla istihdam, bir ekonomide ...

Kodifikasyon

Kodifikasyon, yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi faaliyetidir. Kodifikasyon ile vatandaşlar güncel ve tek metin halindeki mevzuata kolayca ulaşır.

Kasko

Kasko (Kara Taşıtları Kasko Sigortası), taşıma araçlarının kazalarda gördüğü zararların karşılanması için yapılan sigorta.

Huzurevi

Huzurevi, belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşların, ücret veya belirli bir bağış karşılığında kaldıkları bakım evleridir.

Taksici

Taksici ya da Taksi şoförü, taksimetresi olan ticari bir otomobille şehiriçi yolcu taşıyan serbest meslek esnafıdır.