--}}

Meymun El-Kaddah

Meymun el-Kaddah ( Doğum: ? - Ölüm: Hicrî 210 / M. 825) Bâtınîliğin ve İsmâ‘îl’îyye mezhebinin, özellikle de Nizârî fıkhının gerçek kurucusu. Kur'an-ı Kerîm’in ''"te’vil"'' olarak nitelendirilen mecazî tefsirinin moda olduğu dönemlerde bu görevi en ciddi şekilde üstlenerek dinî bir felsefe akımının evrim sürecini başlatan şahsiyettir.

Meymun el-Kaddah ( Doğum: ? - Ölüm: Hicri 210 / M. 825) Batıniliğin ve İsma‘il’iyye mezhebinin, özellikle de Nizari fıkhının gerçek kurucusu. Kur'an-ı Kerim’in "te’vil" olarak nitelendirilen mecazi tefsirinin moda olduğu dönemlerde bu görevi en ciddi şekilde üstlenerek dini bir felsefe akımının evrim sürecini başlatan şahsiyettir. Yaşamı ve kişiliği İran'da Ahvaz kentinde doğdu. Makhzumi aşiretindendi. Muhammed el-Bakır ve oğlu İmam Caʿfer es-Sadık'ın özgürleştirdiği kölelerdendi. Onların yanında yetişerek ilahiyat ilimlerinde uzmanlaştı. "Meymun el-Kaddah" çevresinde zühd hayatı yaşayan dindar bir şahsiyet olarak tanınmıştı. Gizli İsma‘il’iyye hareketinin yayılması görevi için seçildi ve bu hareketin gelişiminin ve inkişaf etmesinin baş mimarı oldu. Arkasında, Aban ve ʿAbd Allah adında iki oğlunu bıraktı.

Hakkındaki eleştiriler

"Meymun el-Kaddah" ve oğlu "ʿAbd Allah bin Meymun" Araplar tarafından İslami ilke ve öğretilere karşı olmakla suçlandılar ve İslamiyeti tahrip etmeye azmetmiş İran kökenli bir hareketin öncüleri olmakla itham edildiler. Hatta daha da ileri giden bazı yazarlar tarafından sadece Arap karşıtı bir muhalefet hareketi olmaktan da öte, İslam aleyhtarı bir devrim gerçekleştirmekle suçlandılar. Ayrıca İmamet nı, içerisine Manichéisme ile Mazdaizm dinlerinde mevcut olan öğretileri sokmak suretiyle gayri-İslami bir tarzda geliştirmekle de itham edildiler. İslami öğretilere şiddetle karşı çıkan "Meymun el-Kaddah" ile oğlu "ʿAbd Allah bin Meymun" ikilisinin Araplar'a karşı duydukları kin ve nefretlerini gizleyemedikleri de aleyhlerinde ortaya atılan diğer şiddetli suçlamalar arasında yer almaktaydı.

Nizari-Batıni İsma‘il’iyye mezhebindeki makamı

"Meymun el-Kaddah" ve oğulları "ʿAbd Allah bin Meymun" ile "Aban bin Meymun" Nizari-Batıni İsma‘il’iyye mezhebince takdis edilmiş ve azizler listesine alınmışlardır. "Meymun el-Kaddah" ve oğullarının İmam Caʿfer es-Sadık'tan en doğru Batıni bilgilerin mirasını aldıklarına ve daha sonra da bunları İmam Caʿfer es-Sadık'ın torunu Muhammed bin İsma‘il eş-Şakir'e naklettikleri inancı Batıni-İsma‘il’iyye özellikle de Nizar’iyye i'tikadının temelini teşkil eder. Kaddah’iyye nazariyesi Bu nazariyeye göre "Meymun el-Kaddah" ismi "Muhammed bin İsma‘il eş-Şakir" tarafından asıl kimliğini gizlemek maksadıyla kullanılan gizli bir kod adıydı. Ayrıca Muhammed bin İsma‘il eş-Şakir'in oğlu olan Vafi ʿAhmed '' de asıl kimliğini gizlemak amacıyla kendisini "ʿAbd Allah bin Meymun" olarak tanıtmaktaydı. Daha sonra bu gizli kod adı kullanma mes'elesi İsmaililer aleyhine de kullanılır oldu. Abbasiler Sekizinci İsma‘il’iyye imamı Vafi ʿAhmed ''’nin Meymun el-Kaddah’ın oğlu olduğunu iddia ederek, Fatımiler Halifeliği’nin neslinin aslında İmam Caʿfer es-Sadık’a bağlanmadığını öne sürmeğe başlamışlardı.

Dış bağlantılar

* Maymun al-Qaddah * Qaddahid teorisi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.