Mezyediler on bir ve on ikinci yüzyıllarda Hille'de hüküm süren hanedan. Hille, Irak'ın başşehri Bağdat'ın güneyinde Fırat Nehri kıyısında bir şehir olup, Mezyedi hanedanından Birinci Sadaka bin Mansur tarafından kuruldu.

Mezyediler, Esed kabilelerine mensupturlar. aile, 10. yüzyılda Hit ile Kufe şehirleri arasında oturuyordu. On birinci yüzyılda, Şii Büveyhoğlu hükümdarlarından Muizziddin tarafından Mezyedi Esed'in oğlu Ali 1012'de emir tayin edildi. Hanedan mensupları; 12. yüzyılın o

Mezyediler

Mezyediler on bir ve on ikinci yüzyıllarda Hille'de hüküm süren hanedan. Hille, Irak'ın başşehri Bağdat'ın güneyinde Fırat Nehri kıyısında bir şehir olup, Mezyedi hanedanından Birinci Sadaka bin Mansur tarafından kuruldu.

Mezyediler, Esed kabilelerine mensupturlar. aile, 10. yüzyılda Hit ile Kufe şehirleri arasında oturuyordu. On birinci yüzyılda, Şii Büveyhoğlu hükümdarlarından Muizziddin tarafından Mezyedi Esed'in oğlu Ali 1012'de emir tayin edildi. Hanedan mensupları; 12. yüzyılın ortalarında Abbasi Halifeliği tarafından dağıtılmalarına kadar saltanatta kaldılar. Abbasi Halifeliği ve Selçuklu Türklerine karşı Büveyhoğulları, Fatimiler, Haçlılarla ittifak kurdular. Bölgede huzursuzluğa sebep olan Mezyediler hanedanı, 1150'de Abbasi Halifeliği tarafından dağıtıldı. Hille dahil, bölge Büyük Selçuklu Devleti hakimiyetine girdi.

Mezyedi emirleri

Birinci Ali bin Mezyed(1012-1018)

Birinci Dubeys(1018-1081)

Bahaüd-devle Mansür(1081-1086)

Birinci Sadaka(1086-1108)

İkinci Dubeys(1108-1135)

İkinci Sadaka(1135-1138)

Muhammed(1138-1145)

İkinci Ali(1145-1150)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar