Mi (Harf)

Kısaca: Mi (Μ μ) (Yunanca:Μι veya Μυ, Mi) Yunan alfabesinin onikinci harfidir. Türkçe'deki /m/ sesine karşılık gelir. ...devamı ☟

Mi (harf) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Îœ

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.