Miami-dade County, Florida

Palm Beach County, Florida

Palm Beach County, Florida eyâletinde bulunan bir yönetim bölgesi.

Hamilton County

Hamilton County şu anlamlara gelebilir:

Cass County

Cass County var:

Clay County

Clay County var:

County (ABD)

county, bir eyaletin (veya federal toprağın) coğrafî bir alt bölümüdür, genelde belli bir idarî otoriteye sahiptir. ''"County"'' terimi 50 eyaletin 48'inde kullanılır; Louisiana, ''parish''lere bölünmüştür, Alaska da ''borough''lara bölünmüştür. ''Parish'...

Martin County, Florida

Martin County, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyâletinde bulunan bir county.

Monroe County

Monroe County var:

Montgomery County

Montgomery County vardır:

Morgan County

Morgan County şu anlamlara gelebilir: