Michael Smith, CC, OBC (d. 26 Nisan 1932 – ö. 4 Ekim 2000) Britanya asıllı Kanadalı biyokimyacı. Kary B. Mullis ile birlikte, 1993 yılında "DNA-bazlı kimya dahilindeki metodların gelişimine yaptıkları katkılar için" Nobel Kimya Ödülü'ne nail görülmüştür.''Nobel Kimya Ödülü 1993.'' Nobel Foundation. [http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1993/ Nobelprize.org/Nobel Kimya Ödülü 1993] Erişim tarihi 03.02.2010 Smith; "oligonükleotid-bazlı, bölgesel yönlendirilmiş mutagenezin t

Michael Smith (kimyager)

Michael Smith, CC, OBC (d. 26 Nisan 1932 – ö. 4 Ekim 2000) Britanya asıllı Kanadalı biyokimyacı. Kary B. Mullis ile birlikte, 1993 yılında "DNA-bazlı kimya dahilindeki metodların gelişimine yaptıkları katkılar için" Nobel Kimya Ödülü'ne nail görülmüştür. Smith; "oligonükleotid-bazlı, bölgesel yönlendirilmiş mutagenezin tespiti ve bunun protein araştırmaları için geliştirilmesi için yaptığı önemli katkıları için" bu ödülü kazanırken, Smith ile beraber aynı yıl ödül alan Kary Mullis ise "polimeraz zincir tepkimesi (PCR) metodunu icat ettiği için" ödüle nail görülmüştür. Smith, 1956 yılında Manchester Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Doktora sonrası Vancouver, Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nde "Gobind Khorana Laboratuvarı"'nda çalıştı. 1956'dan ölümüne kadar burada çalışmaya devam etti. Smith ayrıca, 1987 yılında British Columbia Üniversitesi Biyoteknoloji Laboratuvarı'nda direktör olmuştur. == Eserlerinden bazıları == * Ferrer JC, Turano P, Banci L, Bertini I, Morris IK, Smith KM, Smith M, Mauk AG (1994). Active site coordination chemistry of the cytochrome c peroxidase Asp235Ala variant: Spectroscopic and functional characterization. Biochem. 33: (25) 7819-7829. * Guillemette JG, Barker PD, Eltis LD, Lo TP, Smith M, Brayer GD, Mauk AG (1994). Analysis of the biomolecular reducation of ferricytochrome c by ferrocytochrome b5 through mutagenesis and molecular modelling. Biochimie 76: 592-604. * Berghuis AM, Guillemette JG, Smith M, ve Brayer GD (1994). Mutation of tyrosine-67 to phenylamaine in cytochrome c significantly alters the local heme environment. J. Mol. Biol. 235: 1326-1341. * Rafferty SP, Guillemette JG, Smith M, ve Mauk AG (1996). Azide binding and active site dynamics of position-82 variants of ferricytochrome c. Inorg. Chem. Acta.242: 171-177. * Woods AC, Guillemette JG, Parraish JC, Smith M, Wallace CJA (1996). Synergy in Protein Engineering. Mutagenic manipulation of protein structure to simplify semisynthesis. J. Biol. Chem. 271: (50) 32008-32015. * Hildebrand DP, Ferrer JC, Tang H-L, Smith M, ve Mauk AG (1996). Trans effects on cysteine ligation in the proximal His93Cys variant of horse heart myoglobin. Biocchemistry 34: 11598-11605. * Hildebrand DP, Ferrer JC, Tang H-L, Luo Y, Hunter CL, Brayer GD, Smith M ve Mauk AG (1996). Efficient coupled oxidation of heme by an active site variant of horse heart myoglobin. J. Am. Chem. Soc. 118: (51) 12909-12915. * Maurus R, Overall CM, Bogumil R, Luo Y, Mauk AG, Smith M, ve Brayer GD (1997). Thermal stabilization of horse heart myoglobin through modification of ahydrophobic cluster in the proximal heme pocket. Biochem. Acta. 1341: 1-13. == Kaynaklar == * == Dış bağlantılar == * Michael Smith Labs websitesindeki biyografisi * Nobel otobiyografisi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar