''Midnight Club'' 2000'in Ekim ayı itibarıyla devam oyunları çıkarılmıştır.

Midnight Club

Midnight Club 2000'in Ekim ayı itibarıyla devam oyunları çıkarılmıştır.

Devam oyunları

* Street Racing (2000) * Midnight Club II (2003) * DUB Edition (2005) * DUB Edition Remix (2006) * Los Angeles (2008) * L.A. Remix (2009) * Midnight Club V (2011'in Şubat ayında çıkacak.) == Dış bağlantılar == * Oyunun websitesi Midnight Club

Yanıtlar