Mihr�� Hatun

Mithra

Mithra (Mithras ya da Mica (Mikail) Zentçe: Miθpa, Eski Farsça'da Mica) Zerdüştçülük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık. Sözleşmelere uyulmasını denetlemenin yanında, her şeyi gören; gerçeğin, sığırların, hasadın ve suyun koruyucusu oldu...

Zeynep Hatun

Zeynep Hatun, Divan edebiyatının bilinen ilk kadın şairi. Mihrî Hatun ile aynı dönemde yaşamıştır.

Mitra

Mihri Hatun

İlk kadın divan şairimiz olan Mihri Hatun 1460 yılında Amasya’da doğmuştur. Asıl adı Mihrinnisa (kadınlığın güneşi) veya Fahrünnisa (kadınlığın övüncü) olarak bilinir. Kadı olan babası Yahyazade Mehmet ona “Mihri” mahlasını uygun bulmuştur.

Mihrî Hatun

Mihrî Hatun, (?-1506) Zeynep Hatun`la birlikte adı bilinen ilk Türk kadın şairlerindendir.

Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, BWV 208

''Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd'',( İngilizce:''The lively hunt is all my heart's desire'' kısaca: ''Avcı kantatı ) Johann Sebastian Bach'ın BWV 208 numaralı din dışı kantatı.

Hifa Hatun

Hifa Hatun kadın sahabilerden. Medine-i münevverede güzelliği ve ahlakı ile Ünlüdu. Tevekkül sahibi, kazaya rıza gösteren ve Resulullah efendimize ziyadesi ile bağlı olup sözünden çıkmayan bir sahabiye idi. ahireti çok düşünüp, hiç aklından çıkarmaz, onun...

Es erhub sich ein Streit, BWV 19

''Es erhub sich ein streit'',( İngilizce:''There arose a war'' ) Johann Sebastian Bach'ın BWV 19 numaralı kantatı.

Kanlı Koca Oğlu Kanturalı

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı , Dede Korkut hikâyelerinden biridir.

Wer da gläubet und getauft wird, BWV 37

''Wer da glaubet und getauft wird'', Johann Sebastian Bach'ın BWV 37 numaralı kantatı.