Miken Uygarlığı

Miken kültürü (Mykēnai kültürü), tunç silahlı Hint - Avrupa göçebe topluluklarından Akaların, MÖ 1800'lü yıllarda Yunanistan'ı istila ederek, yerli neolitik çiftçiler üzerinde feodal-askeri bir egemenlik kurmasıyla başlayan bir kültürdür.
İzleyen yüzyıllarda Yunanistan yarımadasının tüm hâkimiyetini ele geçiren Miken uygarlığının en parlak dönemi MÖ 1400'lü yıllarla MÖ 1100'lü yıllar arasındadır.

Miken Uygarlığı

kaynaksız

Yunan tarihi Miken kültürü, Hint - Avrupa göçebe topluluklarından Akaların, M.Ö. 1800`lü yıllarda Yunanistan`ı istila ederek, yerli neolitik çiftçiler üzerinde feodal-askeri bir egemenlik kurmasıyla başlayan bir kültürdür.

İzleyen yüzyıllarda Yunanistan yarımadasının tüm hakimiyetini ele geçiren Miken uygarlığının en parlak dönemi M.Ö. 1400`lü yıllarla M.Ö. 1100`lü yıllar arasındadır. Bu dönemin başlarında Girit adasındaki Minos uygarlığını yıkan Miken kralları, tüm Doğu Akdenizdeki Minos ticaretini de kontrol altına almışlardır. Daha doğrusu, Doğu Akdeniz`deki Minos ticaret gemilerinin yerini, Yunanistan, Batı Anadolu kıyıları ve Girit`in oluşturduğu üçgenin pek dışına çıkamamakla birlikte Miken korsan gemileri almıştır.

Doğu Akdeniz`de Minos deniz ticareti egemenliğinin bu şekilde yok olması, Fenike kentlerinin ticari anlamda tüm Akdeniz`e yayılmalarına olanak sağlamış, Akdeniz`deki pek çok Fenike kolonisinin yanında Kartaca`nın da kurulmasına ve giderek gelişmesine yol açmıştır.

Miken yayılması kara yönünde Teselya, Trakya ve Çanakkale Boğazı yoluyla Batı Anadolu yönünde olmuştur. Bu ilerlemede ilk engel olan Troya, M.Ö. 1.150 yılları dolaylarında Miken birleşik ordusunca yıkılmıştır. Homeros`un İlyada destanında konu edilen Troya Savaşı sırasında Miken savaşçıları Batı Anadolu yerleşimlerine akınlar düzenlemişlerdir. Bunun sonucunda tüm Batı Anadolu yerleşimleri Troya`ya birlik göndererek destek olmuşlardır.

Miken siyasi varlığı, M.Ö. 1100 yılları dolaylarında Makedonya`dan gelen demir silahlı Dor akınlarıyla son bulmuştur.

tarih-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar