MIKRO (almanca) türkçe anlamı
1. micro
2. mikro
MIKRO (inglizce) türkçe anlamı
3. Minil
4. mini
MIKRO (almanca) türkçe anlamı
5. micro
6. mikro
MIKRO (türkçe) ingilizcesi
[Mikro] pref. micro,
Mikro (almanca) ingilizcesi
pref. micro,
MIKRO (türkçe) ingilizcesi
[Mikro] pref. micro,
Mikro (almanca) ingilizcesi
1. pref. micro,
MIKRO (türkçe) fransızcası
1. micro [le]
MIKRO (türkçe) almancası
1. mikro
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mikro çekirdek

Bir işletim sistemi türüdür. Mikro çekirdek yapısında, ana çekirdek sadece birimler arası iletişim ve süreçleri sıralama işlerini yapar. Bellek yönetimi, kayıt ortamı yönetimi, sürücüler ve ağ ile ilgili çok sayıda süreç birbirleriyle iletişim kurarak haberleşir. Bu ...

Mikro Anahtar

Mikro anahtar, her çeşit makina, tezgah, cihaz ve aletlerin elektrik devrelerini istenilen anda açmak ve kapamak suretiyle, onların çalışma ve hareketlerini yakından veya uzaktan kontrol ve kumanda imkanını sağlayan “devre kesicileri”ne verilen

Mikro Dalga

Mikro dalga Radyo dalgalarının, dalga boyları kısa olan bölümü. Bunlar, normal uzun olan dalga boylarına göre farklı davranışa sahiptir. Mikro dalgaların spektrumunda (tayf), dalga boyu yaklaşık olarak 30 cm ile 1 cm arasındadır. Daha kısa milimetre mertebesindeki dalga boyları ...

Mikro Iktisat

Mikroekonomi, Ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde ...

Mikro Ekonomi

Mikro Ekonomi Mikro ekonomiyle dar boyutlu ekonomi vurgulanır. Mikro ekonomi kuramı; klasik ekonomistlerin geliştirdikleri bir yöntem olup, hane halkı ve firmalar gibi ayrı ayrı ekonomik birimlerin davranışlarındaki ayrıntılar üzerinde durur ve neler üretileceği, üretimin nasıl ...

Mikro Salise

Mikro salise, salisenin altmışta birine karşılık gelen zaman birimi.

Mikro Elektro-mekanik Sistemler

Mikroelektro-mekanik sistemler (MEMS) günümüzde var olan mekanik ve elektrik sistemlerin entegre ve minyatürize versiyonları olup mikron boyutlarında olan bu sistemleri nanoelektromekanik sistemler (NEMS) vasıtası ile nanoteknoloji uygulamaları için de kullanmak mümkündür M.C. Roco. "A ...

Mikro Küre

mikro kürelere veya protein proto hücrelere atıfta bulunmaktadır. Mikro küre terimi çok çeşitli alanlarda; maddeler bilgisi ve eczacılık gibi, kullanılmaktadır.