Mikro Iktisat

Kısaca: Mikroekonomi, Ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenir; Aslında gerek mikro iktisatta gerek makro iktisatta bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkil ...devamı ☟

Mikro iktisat
Mikro Iktisat

Mikro iktisat yada Mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenir; Aslında gerek mikro iktisatta gerek makro iktisatta bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkiledikleri analiz edilir.

Fırsat maliyeti, arz ve talep, elastikiyet gibi konuları inceler.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mikroekonomi
3 ay önce

düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl...

Mikroekonomi, Arz, Ekonomi, Elastikiyet, Endüstri, Finans, Firma, Fırsat maliyeti, Talep, Taslak, Piyasa
Reşat Aktan
3 yıl önce

Fakültesi İktisat Politikası kürsüsüne katıldı. 25 yıldan uzun bir süre Tarım Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Sosyal Hesaplar, Mikro İktisat, Maliye gibi...

Reşat Aktan, 17 Kasım, 1960, 1961, 1974, 1975, 27 Mayıs, 31 Mart, 5 Ocak, Abdullah Pulat Gözübüyük, Ali Mukbil Gökdoğan
Kamu ekonomisi
3 ay önce

Tercihi Teorisi ve Keynesyen İktisat. Neoklasik paradigma ve Kamu Tercihi Teorisi mikro konularla ilgilenirken, Keynesyen iktisat makro kamu ekonomisi konularıyla...

Esfender Korkmaz
3 ay önce

bölümünde mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. Öğrenciliği sırasında İktisat Fakültesi Talebe Derneği Başkanlığı, İstanbul...

Esfender Korkmaz, Ankara, Bugün, Fransa, Kars, UNESCO, Çıldır, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Şereflikoçhisar, Ekonomik Bülten
Asaf Savaş Akat
3 ay önce

Misafir programı İktisat İlmi ve İktisat Siyaseti: Genel İlkeler, Milli Güvenlik Akademisi Yay., 1975 İktisat İlmi ve İktisat Siyaseti: Mikro Teori, Milli...

Ludwig von Mises
3 ay önce

hukuk firmasında stajyer olarak 2 yıl çalışmıştır. Bu sırada Avusturya İktisat Okulu'nda ekonomi dersleri vermeye başlamış, böylelikle Carl Menger'in...

Ludwig von Mises, 1881, 29 Eylül, New York, Ukrayna
Türkel Minibaş
3 yıl önce

Üniversitesi'nde İktisat Teorisi ve İktisat tarihi alanın doktorasını yaptı. 1988 yılında doçent unvanını aldı, 1995 yılında uluslararası iktisat alanında profesör...

Akademik Disiplinler Listesi
3 yıl önce

Makroekonomi Yönetim ekonomisi Marksist iktisat Matematiksel iktisat Mikro Parasal iktisat Nöroekonomi Katılımcı ekonomi Politik ekonomi Kamu ekonomisi Kamu...