Mikrofilament

Kısaca: Mikrofilamentler (veya aktin filamentleri) tüm ökaryotik hücrelerin sitoplazmasında bulunan hücre iskeletinin en ince filamentidir. Aktinin alt birimleri olan bu çizgisel polimerler esnek ve güçlüdür. Mikrofilamentler çok yönlüdür; hücre kasılmalarında, amipsi harekette ve hücre şeklindeki değişimlerde görev yapar. Tahminen miyozin 2 moleküler motorları tarafından gerçekleştirilen hücre motilitesi esnasında aktin filamentinin bir ucu belirli bir doğrultuda uzanırken diğer ucu kasılır.Keith Rober ...devamı ☟

Mikrofilamentler (veya aktin filamentleri) tüm ökaryotik hücrelerin sitoplazmasında bulunan hücre iskeletinin en ince filamentidir. Aktinin alt birimleri olan bu çizgisel polimerler esnek ve güçlüdür. Mikrofilamentler çok yönlüdür; hücre kasılmalarında, amipsi harekette ve hücre şeklindeki değişimlerde görev yapar. Tahminen miyozin 2 moleküler motorları tarafından gerçekleştirilen hücre motilite esnasında aktin filamentinin bir ucu belirli bir doğrultuda uzanırken diğer ucu kasılır. Ayrıca; miyozinlerin ATP bağımlı kas kasılmasında işlevi bulunan ince filamentlerde aktomiyozin güdümlü kontraktil moleküler motorların bir parçası olarak da görev yapar.

Notlar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mikrotübül
3 yıl önce

kadar kalınlıktadır. Mikrofilamentler hücrenin hareketi ve hücre kasılmasında rol oynayan fonksiyonel yapılardır. Mikrofilamentler hücre içerisinde sayıca...

Sil
3 yıl önce

farklılaşmaları Kamçılar Fagositoz (Phagocytosis) Pinositoz (Pinocytosis) Ekzositoz (Exocytosis) Geçit Bölgeleri Mikrotübüller Mikrofilamentler Organeller...

Sil, Endoplazmik retikulum, Fagositoz, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre zarı farklılaşmaları, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast
Kassal epitel
5 yıl önce

bağlantı kurarlar. Sitoplazmalarında aktin, miyozin ve tropomiyozin mikrofilamentleri bulunur. Bu hücrelerin kasılması ve salgı bezlerinin salgılama aktiviteleri...

Kassal epitel, Aktin, Bazal, Bazal lamina, Bez epiteli, Bezler, Desmosom, Duyu epiteli, Düz kas, Ektoderm, Epitel doku
Aktin
3 yıl önce

yuvarlak şekilli, yapısal bir protein. Heliks şeklinde polimerize olarak mikrofilament olarak da bilinen aktin filamentlerini oluşturur. Aktin filamentleri...

Mikrovillus
3 yıl önce

occludens) Desmosomlar (Zonula adherens, Makula adherens) Geçit Bölgeleri (Neksuslar) Sitoplazma içi farklılaşmalar Mikrotubuluslar Mikrofilamentler Organeller...

Mikrovillus, Bağırsak, Desmosomlar, Enzim, Epitel, Fagositoz, Hücre, Hücre zarı, Mikron, Organel, Pinositoz
Sıkı bağlantı
3 yıl önce

(Pinocytosis) Eksositoz (Exocytosis) Geçit Bölgeleri ' Mikrotubuluslar Mikrofilamentler Organeller Sıkı bağlantı hakkında4 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine...

Sıkı Bağlantı, Desmozom, Epitel, Fagositoz, Hemidesmozom, Hücre, Hücre zarı farklılaşmaları, Kamçı, Organel, Pinositoz, Sil
Katenin
3 yıl önce

olduğu gözlenen bölgeleri vardır. Bu bölgeler aktin yapısındaki mikrofilamentlerden ve bunların bağlandığı katenin ve kadherin gibi moleküllerden oluşur...

Sitokalazin B
6 yıl önce

mantardan elde edilmiş, hücrelere nüfuz edebilen bir mikotoksin. Mikrofilamentlerin artı (+) ucuna aktinlerin eklenmesini ve ayrılmasını önleyerek yapımını...