Miletli Anaksimenes

Kısaca: Anaksimenes (MÖ 585, Milet, Karya - MÖ 525), doğa filozofu ve geleneksel olarak Batı dünyasının ilk filozofları kabul edilen Miletos'lu üç düşünürün sonuncusudur. Hellenistik Döneme ulaşabilen yazılarından günümüze kalanlar, yalnızca sonraki yazarların kendi çalışmalarına aldıkları bazı bölümlerdir. ...devamı ☟

Miletli Anaksimenes
Miletli Anaksimenes

Anaksimenes , Αναξιμένης * 585 Mö. Milet, ö. 525 Mö. ünlü bir filozoftur. İyonyalılar zamanın da Milet şehrinde doğmuştur.Ünlü bir filozof olan Aneksimenes bir çok yenilikler yapmıştır. Anaksimanderın bir öğrencisi olmaktaydı. Milet okulunun üçüncü ve sonuncu düşünürü. Arkhe olarak hava, buğu ya da sis anlamına gelen aer`i öne sürmüştür. Aer, Anaksimenes`e göre, eşit olarak dağılım gösterdiği haliyle, görünmez atmosfer olup, yoğunlaşarak buğu ve suya, daha sonra da toprak ve taş benzeri katı maddelere dönüşür. Daha az yoğun olduğu zamanlarda ise, daha sıcak hale gelip, ateş olur. Başka bir deyişle, Anaksimenes`in felsefe alanındaki yeniliği, ilk kez olarak birlikten çokluğa geçiş süreci üzerinde, varolan her şeyin havadan nasıl varlığa geldiğini açaklama işinde yoğunlaşmış olmasıdır. Buna göre, Anaksimenes birlikten çokluğa geçiş sürecini açıklarken, dudaklarımızı birbirine yaklaştırıp avucumuza üflediğimiz zaman, ağzımızdan çıkan havanın soğuk, ağzımızı fazlaca açıp, avucumuza üflediğimiz zaman da, ağzımızdan çıkan havanın sıcak olması gözleminden yararlanarak, sıkışma ve seyrekleşme kavramlarına başvurmuştur. Yani, Anaksimenes`e göre, hava seyrekleştiği zaman, ateş, sıkıştığı zaman da rüzgar, bulut, su ve toprak haline gelebilir. Bu çerçeve içinde, o, havanın seyrekleştiği zaman, daha sıcak hale geldiğini ve böylelikle de ateş olma yoluna girdiğini, buna karşın sıkıştığı zaman, daha soğuk olup katılaşma yoluna girdiğini düşünmüştür. Anaksimenes`teki seyrekleşme ve sıkışma kavramları, birlikten çokluğa geçiş sürecini açıklamaya yaradıktan başka, her tür niteliği niceliğe indirgeme girişimini temsil eder.

-Anaksimenes`e göre herşeyin özü `hava` yada `uçucu madde` idi.Toprak, su ve ateşin özü,havaydı.Thales`in doğadaki tüm değişimlerin arkasında bir öz madde olduğu görüşünü savunuyordu.

Linklerfilozof-taslak

Sokrates öncesi filozoflar

Portal|Felsefe

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İyonya Okulu
3 yıl önce

Buna dayanarak onun arkhesinin apeiron olduğunu çıkarsayabiliriz. Miletli Anaksimenes (Yun. Ἀναξιμένης), diğerleri gibi Milet Okulunun bir parçasıdır....

Thales
3 yıl önce

Miletli Thales (Grekçe: Θαλῆς), Thalēs; y. MÖ 624/623 – MÖ 548/545), Milet, İyonya'dan bir Antik Yunan matematikçi, astronom, ve Sokratik öncesi filozofuydu...

Thales, Aristoteles, Bilgi, Canlı, Deprem, Dünya, Elektron, Felsefe, Filozof, Gemi, Geometri
Milet Okulu
3 yıl önce

olan filozoflar bu okulun açtığı düşünce gelişimini değerlendirecektir. Miletliler, önceden doğal fenomenlerin sadece insanlaştırılmış tanrıların iradesiyle...

Determinizm
3 yıl önce

olarak Thales 'su'yu, Anaksimandros apeiron(sınırsız, sonsuz)'u, Anaksimenes (miletli) hava­yı, Herakleitos logos'u tüm oluşu düzenleyen unsur olarak alır...

Nedensellik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl, 20. yüzyıl felsefesi, Agnostisizm, Albert Einstein, Analitik felsefe, Animizm, Antik Çağ felsefesi
Sokrates öncesi düşünürler
3 yıl önce

karşıtlar farklılaşarak bu maddeden çıkıyorlardı. Kendisinden genç çağdaşı Anaksimenes (MÖ 585-525), her şeyin başlangıcını oluşturan esas maddeyi, kalınlaşıp...

Sokrates öncesi düşünürler, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Anaksimenes, Archytas, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu, Elea Okulu
Düz Dünya
6 yıl önce

olduğuna inanıyordu; böylece Dünya, her şeyle aynı uzaklıktaydı. Miletli Anaksimenes, "Dünya düzdür ve havada ilerler; aynı şekilde, Güneş, Ay ve hepsi...

Düz Dünya, Dünya
Deprem
3 yıl önce

yeryüzü ve su arasındaki gerilimin sebep olduğunu ileri sürmüştür. Miletli Anaksimenes'e göre ise eğimli arazilerin kurak yahut yaş olma durumu depremlerin...

Türkiye'deki deprem bölgeleri, Yer sarsıntısı, 1509 Büyük İstanbul Depremi, 1766 Büyük İstanbul Depremi, 1896, ABD, Alaska, Bakü, California, Cava, Düzce Depremi, Endonezya, Fay hattı, Zelzele, Yer sarsıntısı, Yer kabuğu, Levha, Magma, Enerji, Fay hatları, Yer sarsıntısı