Militarizm

Kısaca: Militarizm Millet idaresinde, bütün unsurların, askeri kurallara dayanmasını isteyen bir siyasi düşünce tarzı. Militarist düşünce şekli de denilen bu doktrine göre; devlet idaresi de dahil, her türlü mesele ve milli davanın, sadece ordu gücü ile çözülebileceği esastır. Diğer bütün unsurlar, askeri kuvvete ancak yardımcıdır. Bütün hareket ve davranışlar buna göre düzenlenir. Tarihte bu düşüncenin yaygın olduğu devirler ve milletler olmuştur. Batı Hun, Pers ve Moğol imparatorlukları bunl ...devamı ☟

militarizm
Militarizm

Militarizm amaçların askeri araçlarla elde edilmesini savunur. Askeri fikir, değer ve pratiklerin sivil ve siyasal toplumun birçok alanına yayılması, sirayet etmesi

Ulusal amaçların askeri güç kullanımı yoluyla elde edilmesi düşüncesi. Kültürel veya ideolojik bir fenomen olarak militarizm askeri olana öncelik, askeri öncülük ve askeri fikir ve değerlerin bütün bir toplumda yayılması durumunu ifade eder.

Militarist kültürlerde ordu, barış zamanlarında ve ilgisiz alanlarda bile, övgü ve takdirin başlıca hedefi ve kaynağıdır; askeri sembol ve uygulamalara özel ve üstün bir önem atfedilir; üniformalıların görüş, eylem ve açıklamalarına, bunların muhtevalarından dolayı değil, sahiplerinin üniforma taşıması yüzünden sivillerinkinden daha fazla ve daha üstün bir değer biçilir.

Militarizm Millet idaresinde, bütün unsurların, askeri kurallara dayanmasını isteyen bir siyasi düşünce tarzı. Militarist düşünce şekli de denilen bu doktrine göre; devlet idaresi de dahil, her türlü mesele ve milli davanın, sadece ordu gücü ile çözülebileceği esastır. Diğer bütün unsurlar, askeri kuvvete ancak yardımcıdır. Bütün hareket ve davranışlar buna göre düzenlenir.

Tarihte bu düşüncenin yaygın olduğu devirler ve milletler olmuştur. Batı Hun, Pers ve Moğol imparatorlukları bunlardan başlıcalarıdır. Osmanlı Devleti bu düşünceye dayanmamıştı. O, aslında ulvi (yüce) bir düşüncenin yeryüzünde hakim olması için kurulmuş ve teşkilatlanmıştır. Devletin gayesi insanlara İslamiyeti duyurmak ve öğretmektir. 600 senelik devlet hayatı, bunun gerçekleşmesi için seferber olmuştur. Orduları da, bu hizmeti gören bir güçtü.

Ancak militarizm Özellikle on dokuzuncu yüzyıldan itibaren, ordunun önemini her şeyin üzerinde tutarak, başka devlet ve milletler üzerinde sömürge hakimiyeti kurmak isteyen bazı Avrupalı milletlerin siyasi düşüncesi olarak ortaya çıktı. Militarizmin en açık şekilde uygulandığı ülke, İkinci Dünya Savaşı ile dünyayı perişan eden Hitler Almanyası olmuştur. Askeri gücüne dayanarak önce Avrupa'yı sonra da bütün dünyayı zabtetmek gayesiyle yola çıkanlar, milletlerini ve kendilerini mahvetmişler, dünyayı bir kan, ateş ve yıkıntı yığını haline getirmişlerdir.

Son zamanlarda Sovyetler Birliği, Çin, Küba ve Polonya gibi komünist rejimlerinde; Irak, Suriye ve Libya'da bu düşünce tarzı, siyasi iktidar olmuştur. Ayrıca, Güney Amerika ülkelerinde sık sık ihtilal yapılmak suretiyle askeri yönetimlerin kurulduğu gözükmektedir.

militarizm

Türkçe militarizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. militarism

militarizm

bir ulusta ordu gücünün aşırı derecede ağır basması.
tüm yurt sorunlarının yalnız ordu gücüyle çözülebileceğini savunan siyasa.

militarizm

Türkçe militarizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
militarisme [le]

militarizm

Türkçe militarizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Militarismus

militarizm


1 .
Bir ülkede ordu gücünün aşırı derecede ağır basması.
2 .
Her tür sorunu askerî yöntemlere başvurarak çözme, bundan dolayı silahlı kuvvetlere öncelik tanıma eğilimi.

Erdi - 2 yıl önce

Zabtetmek :ddddd Okumayi biraktim.


Erdi - 2 yıl önce

Zabtetmek :ddddd Okumayi biraktim


Erdi - 2 yıl önce

Zabtetmek :dddd Okumayi biraktim.


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Militarizm
3 hafta önce

Militarizm, bir ülkede ordu gücünün aşırı derecede ağır basması, her tür sorunu askerî yöntemlere başvurarak çözme, bundan dolayı silahlı kuvvetlere öncelik...

Militarizm, 1860, Etimoloji, Fransızca, Latince, Ordu, Pierre Joseph Proudhon, Türkçe, İngilizce, Michael Mann, Militarizm
1870'ler
1 ay önce

eren onyıldır. Avrupa ve Asya'da yeni imparatorluklar, emperyalizm ve militarizm yükselirken, önceki onyılın eğilimleri bunda da devam etti. Amerika Birleşik...

Yönetim biçimleri
3 hafta önce

Liberteryanizm Cumhuriyet Demokrasi Otoriter yönetimler Devletçilik Nasyonalizm Militarizm Otoriteryanizm Totalitarizm Solcu yönetimler Sosyal Demokrasi Demokratik...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
Yıldız Gemisi Askerleri
3 yıl önce

Verhoeven'in 1997 yapım tarihli filmi ve aynı adı taşıyan Robert A. Heinlein'in militarizm ve hizmete dayalı vatandaşlık sistemini ele aldığı romanıdır. Hikâyenin...

Yıldız Gemisi Askerleri, 1997, ABD, Allmovie, Denise Richards, Neil Patrick Harris, Patrick Muldoon, Robert A. Heinlein, Roman, Paul Verheoven, TriStar Pictures
Japon militarizmi
2 hafta önce

Japon militarizmi, katı Japon milliyetçiliği ve gelenekçilikten oluşan militarizm çeşididir. Faşizmin doğuşu sonrası bu görüşe kanalize olmuştur. Ordunun...

Asphodel
3 yıl önce

biraz negatif bir görünüm muhtemelen adalete karşı Yunan kültürlerinde militarizm teşvik etmek için aşağı geçti. Aslında, o silaha sarılmaya kimin Elysium...

Brancaleone Ordusu
3 yıl önce

Spaak ve İngiliz Barbara Steele oynamışlardır. Aynı zamanda çok güçlü bir militarizm hicvi olan bu tarihsel güldürüde orta çağ'da bir grup ipsiz sapsız ve...

Tutsak Onbaşı
3 yıl önce

gösterir. Renoir tıpkı önceki filmindeki gibi bu filminde de hem bir militarizm eleştirisi yapar, hem de kamptaki esir Fransızlar ve esir kampı görevlileri...