Miller-Urey Deneyi

Kısaca: 1953 yılında Stanley Miller canlılığın ortaya cıkışı ile ilgili görüşleri aydınlatmak için deney yaptı. Bazı bileşikler düzenli bir şekilde biraraya gelerek canlılığın yapıtaşlarini oluşturan organik bileşikleri meydana getirdi. ...devamı ☟

Miller-Urey Deneyi
Miller-Urey Deneyi

1953 yılında Stanley Miller canlılığın ortaya cıkışı ile ilgili görüşleri aydınlatmak için deney yaptı. Bazı bileşikler düzenli bir şekilde biraraya gelerek canlılığın yapıtaşlarini oluşturan organik bileşikleri meydana getirdi. Deneyde Miller, atmosferde bulundugu düşünülen gazları ve yıldırıma eşdeğer şiddette elektrik akımını kullanarak aralarındaki etkileşimi gözlemledi. Dünya uzerinde canlılığın oluşumdan önce farkli bir atmosfer bulunuyordu. Oksijen gazı içermeyen bu atmosferde amonyak (nh3), metan (ch4), su (h2o), azot (n2), fosfor (p) ve kükürtlü bileşiklerdi. Miller, bunları ve elektrki akımını kullandı.

düzenle|Mart 2008

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Miller-Urey Deneyi Resimleri