Yasama dokulumazlığı veya milletvekili dokunulmazlığı, parlamento üyeleri hakkında, suç işlediklerinden bahisle, parlamentonun izni olmadan, gözaltına alma, tutuklama gibi bazı cezai takibat işlemlerinde bulunulamaması. Amacı, parlamenterlerin keyfi kovuşturma ve cezaya maruz kalmasını önlemektir.

Milletvekili dokunulmazlığı

Milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yasama dokunulmazlığı

Yanıtlar