Ulusal şu anlamlara gelebilir;...

MILLI (fransızca) türkçe anlamı
1. national/e
MILLI (inglizce) türkçe anlamı
2. ök. mili
3. binde bir
MILLI (türkçe) anlamı
4. ulusal
milli olan.
MILLI (türkçe) anlamı
5. Mili (I
6. II) olan.
1. pref. one thousandth
2. pref. milli
3. n. mile
4. pivot
5. axle
6. pin
7. style
8. arbor
9. axle tree
10. cannon
11. gudgeon
12. pintle
13. shaft
14. spindle
15. stylus
16. tree
probe,
MILLI (türkçe) ingilizcesi
17. pref. one thousandth
18. pref. milli
19. n. mile
20. pivot
21. axle
22. pin
23. style
24. arbor
25. axle tree
26. cannon
27. gudgeon
28. pintle
29. shaft
30. spindle
31. stylus
32. tree
probe,
Milli (fransızca) ingilizcesi
33. pref. milli,
MILLI (türkçe) fransızcası
1. national/e
MILLI (türkçe) almancası
1. national
Milli (ingilizce) italyancası
1. pref. mille
2. (prefisso) migliaia
Milli (ingilizce) ispanyolcası
1. pref. mili
2. prefijo que significa la milésima parte
Milli (ingilizce) portekizcesi
1. pref. mili
2. milésimo
3. prefixo que representa um milésimo
Milli (ingilizce) flemenkcesi
1. pref. milli
2. een duizendste
3. voorzetsel dat een duizendste deel aanduidt

Milli hakkında bilgiler

Milli ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Milli Aşireti

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Milli Bayram

Milli bayram, bir ülkede kutlanan ulusal içerikli bayramlara verilen addır. Amerikan Bağımsızlık Günü, Cumhuriyet Bayramı, Kanada Günü ve Dominyon Günü buna örnek verilebilir. Genelde milliyetçi bir içeriğe sahip olan bu bayramlar; o ülkenin ulusal bağımsızlık savaşını ...

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de eğitim-öğretimle (talim-terbiye) ilgilenen bakanlıktır.

Milli Hasıla

Milli hasıla kavramı faktör fiyatlarıyla safi milli hasılaya eşittir. Milli gelir veya milli hasıla amortismanlarla birlikte hesaplandığında söz konusu kavram faktör fiyatlarıyla gayri safi milli hasılaya eşittir.

Misak-ı Milli

MİSAK-I MİLLÎ (ULUSAL AND) Sivas Kongresi sonuçları ülke çapında büyük coşkuyla karşılanmış, millî hareketin her yerde egemen olduğu düşüncesi giderek güç kazanmıştı. Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Türk Kurtuluş Savaşının ve yeni kurulacak millî ...

Milli Edebiyat

Milli Edebiyat, yazı ve yaratıların, sanatsal ürünlerin yabancı etkilerinden sıyrılarak, kendi ulusal değerlerimize dönmeyi, halka kendi diliyle seslenmeyi ilke edinen 1908'de başlayıp 1923'e değin süren edebiyat akımı ve bu yönelime katılan sanatçıların oluşturduğu topluluk.

Ecevit Hükümetleri Ve Milli Cephe Dönemleri

Ecevit Hükümetleri ve “MC” Dönemleri. 1973 yılın-da yapılan seçimler, 12 Mart rejiminin hukuki olarak sonunu getirmişti. Seçimlerde hiçbir partinin tek başına iktidara gelememesi yeni bir “Koalisyonlar Dönemi”ni başlattı.

Türk Milli Eğitim Sistemi

Kompozisyon adı verilen edebi bütünlüğün bölümlerini belirleyen küçük parçalara denir. Daha açık bir ifade ile paragraf, bir kompozisyonun içindeki küçük kompozisyonlara verilen addır. Paragraflar fikirlerin geliştirilmesine yardımcı olurlar. Bir cümleden ibaret ...

Milli Edebiyat Akımı

Türk edebiyatında toplum ve ülke meselelerine geniş yer veren, sade Türkçeyi ve hece veznini kullanma yoluna giden edebiyat akımı (1911-1923). 1860'tan sonra benimsenen ve Abdülhamid II tarafından da desteklenen «Osmanlıcılık» ideolojisi, Balkan savaşından sonra imparatorluk ...

Milli Ahrar Fırkası

Siyasi parti (kuruluşu 4 mayıs 1919). Kurucu ve yöneticileri: Asaf Muammer, İsmail Suphi, Agâh Mazlum, Bekir Sami, Câmi, Tevfik Hamdi, Refik İsmail, Süleyman Nüzhet, Şakir Sarıca, Abdülhak Şinasi, Mahir Said, Mehmed Refik Beylerdi. Mütareke yıllarında geniş faaliyet gösterdi. ...

Milli Birlik Komitesi

27 Mayıs İhtilalinden sonra, Türk Silahlı kuvvetleri adına ve geçici olarak iktidara elkoyan heyetin adı. 27 Mayıs hareketini gerçekleştirenler, amaçlarını sonradan yeni bir anayasa ile Atatürk devrimlerini teminat altına alma ve hukuk devletinin şartlarını yerine getirme ...

Milli İstihbarat Teşkilatı

Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanmasında esas olacak askeri, siyasi, ticari, mali, sınai, ilmi, teknik, biyografik, psikolojik ve milli güvenlikle ilgili bütün istihbaratı yapmak, bu istihbaratı başbakana ve gerekli resmi makamlara ulaştırmak, yaymak, ...

Hindistan Milli Marşı

Hindistan Milli Marşı(Söz ve müzik: Rabindranath Tagore, ilk söylenişi; Hind Millî Meclisi'nin 1911'de Kalküta'da yaptığı bir toplantıda, resmen kabulü; 1950) Herkesin kafasına hükmedensin sen Yön verensin Hindistan'ın kaderine Adın yürekler kabartıp Pencap, Sind, Gucarat Ve ...

İngiliz Milli Marşı

İngiliz Milli Marşı (17. yüzyılda anonim, yaygınlaşmaya başlaması; 1744)Bölüm 1 Tanrı korusun iyi yürekli kralımızı, Uzun ömürler soylu kralımıza, Tanrı kralı korusun! Yengin kılsın onu, Mutlu ve şanlı, Başımızdan etmesin eksik; Tanrı kralı korusun! Tanrım en ...