Milli Birlik Komitesi Üyeleri

Millî Birlik Komitesi'nin 38 üyesi şunlardır;Gürsel, Cemal Orgeneral .M.B.

Milli Birlik Komitesi'nin 38 üyesi şunlardır;

Gürsel, Cemal Orgeneral .M.B.K. Başkanı. ACUNER, Ekrem, Kurmay Albay (1919 . ) İstanbul'da doğmuştur. 1935 yılında Harp Okulu'nu bitirmiş. Genel Kurmay Başkanlığında Şube Müdürü iken, devrim hareketine katılmıştır.

AKSOYOĞLU, Refet, Kurmay Yarbay (1921 - ), Üsküdar'da doğmuştur. Genekurmay Lojistik Başkanlığında vazifeli iken devrim hareketine Ankara'dan katılmıştır.

ATAKLI, Mucip, Kurmay Yarbay (1919 - ), Erzurum'da doğmuştur. Devrim hareketine Eskişehir'de katılmış ve eski Başbakan Menderes'in tevkifinde önemli rol oynamıştır.

ÇELEBİ, Emanullah, Kurmay Yüz. başı (1926 - ), Yalova'da doğmuştur.

Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

ERSÜ, Vehbi, Kurmay Binbaşa (1918 - ) Erzincan'da doğmuştur. Ankara nümayişleri sırasında Sıkıyönetim Komutanı Namık Argüç'ün "vur" emrini dinlememiştir. Devrim hareketine süvari grup komutanı olarak katılmıştır.

GÜRSOYTRAK, Suphi Kurmay Binbaşı (1925 - ) Ankarada doğmuştur. Kore'de bulunmuştur. Harp Akademisi öğretmeni iken devrim hareketine katılmıştır.

KARAMAN Suphi, Kurmay Yarbay (1922 - ), Bayburt'ta doğmuştur, Genelkurmay Personel Dairesinde iken devrim hareketine katılmıştır.

KAPLAN, Kadri, Kurmay Binbaşı (1922 - ), İstanbul'da doğmuştur. Devrim hareketine Ankara'da katılmıştır.

KARAVELİOĞLU, Kamil, Kurmay Yüzbaşı (1927 . ), Akseki'de doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

KOKSAL, Osman, Kurmay Albay (1916 - ), Selanik'te doğmuştur. Kore'de bulunmuş. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanı iken devrim hareketine katılmış ve eski Cumhurbaşkanı Bayar'ın yakalanmasında bulun muştur. Komite üyeliği dışında, Ağustos 1961 e kadar aynı vazifede kalmıştır.

KUYTAK Fikret, Kurmay Albay (1915 - 1962), Ankara'da doğmuştur. Devrim günü Menderes ve Polatkan'ı hava alanından alarak Harp Okulu'na getirmiştir.

KÜÇÜK Sami, Kurmay Albay (1916 - ), Drama'da doğmuştur. 1954 te Tokya Askeri İrtibat Bürosunda bulunmuş, Madrit ataşemiliterliği yapmıştır. Devrim hareketinde fiilen bulun, muştur.

O'KAN, Sefcai, Kurmay Yarbay (1917 - ), İstanbul'da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

ÖZDİLEK, Fahri, Orgeneral (1901 - ), Bursa'da doğmuştur. Devrim hareketinden önce, İstanbul Sıkıyönetim komutanlığından bulunmuş, devrim hareketine İstanbul'da katılmıştır. Devrimden sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığına getirilmiştir.

ÖZGÜNEŞ, Mehmet, Kurmay Binbaşı (1921 - ), Kayseri'de doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

ÖZGÜR, Selahattin, Kurmay Binbaşı (1925 -. ), Kayseri'de doğmuştur, Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

ÖZKAYA, Şükran, Kurmay Binbaşı (1925 - ), Antalya'da doğmuştur. Devrim hareketi sırasında Davut paşa zırhlı tugayında bulunuyordu. İstanbul sonuçlarının çabuk alınmasında önemli rol oynamıştır.

TUNÇKANAT, Haydar, Kurmay Albay (1921 -), Bandırma'da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

ULAY, Sıtkı, Tuğgeneral (1907 -), İzmir�de doğmuştur. Mısır ihtilali sırasında Kahire'de ateşemiliter olarak bulunmuştur. Harp Okulu Komutanı iken devrim hareketine katılmış ve Çankaya Köşkünü kuşatmıştır. Devrimden sonra, Ulaştırma ve Devlet Bakanlıkların, da bulunmuştur.

YILDIZ, Ahmet, Kurmay Binbaşı (1921 -), Sürmene'de doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmış, devrimden sonra Basın . Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde bulunmuştur.

YURDAKULER, Muzaffer, Kurmay Albay (1915 -), İstanbul�da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.

İŞTİFAK EDEREK AYRILAN ÜYE :

MADANOĞLU Cemal, Korgeneral (1907) Eşme'de doğmuştur. 1924 yılında Harp Okulu'nu bitirmiş. 1954 yılında general olmuştur. Devrim hareketinin planlaştırılmasında önemli rol oynamış 27 Mayıs 1960 günü, İzmir�de bulunan Cemal Gürsel'in Ankara'ya gelmesine kadar, Milli Komite'nin başkanlığım yapmıştır. Komite üyeliği ile birlikte, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığını da üzerine almış, 6 Haziran 1961. de her iki vazifesinden de istifa etmiştir.

AFFEDİLEN ÜYELER:

AKKOYUNLU, Fazıl Binbaşı (1914 -) Yozgat'ta doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.

BAYKAL, Rıfat, Yüzbaşı (1926 -) İzmir�de doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.

ER Ahmet, Yüzbaşı (1927 -), Akhisar'da doğmuştur. Devrim hareketine-fiilen katılmış, 13 Kasım 1961 de Komiteden affedilmiştir.

ERKANLI, Orhan, Kurmay Binbaşı(1924 -), Kırşehir'de doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

ESİN, Numan, Kurmay Yüzbaşı (1929 - ), Biga'da doğmuştur. Devrim hareketinde Ankara'da vazife görmüş,. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

KABİBAY, Orhan, Kurmay Yarbay (1918 -), Üsküdar'da doğmuştur. Devrim hareketine Ankara'da katılmıştır. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

KAPLAN, Kadri, Kurmay Yarbay (1923 -), İstanbul�da doğmuştur. Devrim hareketine Ankara'da katılmıştır. 13 Kasım 1960 ta Komite'den affedilmiştir.

KARAN, Muzaffer, Binbaşı (1917 -) İstanbul�da doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

KÖSEOĞLU, Münir, Binbaşı (1923 -). Sakarya'da doğmuştur. Devrim sabahı istanbul radyosunu ele geçirmiştir, 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

ÖZDAĞ, Muzaffer( Kurmay Yüzbaşı (1923 -), Pınarbaşı'nda doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

SOLMAZER, İrfan, Yüzbaşı (1925.),Gönen'de doğmuştur. 13 Kasım 1960 ta Komite'den affedilmiştir.

SOYUYÜCE, Şefik, Binbaşı (1924 -) Sivas'ta doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

TAŞER, Dündar, Binbaşı (1925 -), Gaziantep'te doğmuştur. Devrim hareketine Ankara'da katılmıştır. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiştir.

TÜRKEŞ, Alpaslan, Kurmay Albay (1917 -), İstanbul'da doğmuştur. Kara kuvvetleri NATO Dairesinde şube müdürü iken devrim hareketine Ankara�dan katılmış Ankara radyosunda Türk, Silahlı Kuvvetleri adına ilk konuşmaları yapmıştır. Devrimden sonra Başbakanlık müsteşarlığında bulunmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komite'den affedilmiş, Delhi'ye müsteşar olarak gönderilmiştir.

ÖLEN ÜYE:

BAŞTUĞ, İrfan, Tuğgeneral (1908 -1960), Van'da doğmuştur. 1929 da Harp Okulu'nu bitirmiş.1956 da Kore'de bulunmuştur. Genelkurmay Personel Başkanlığında vazifeli iken devrim hareketine katılmıştır. Devrimden sonra Ankara valiliğine getirilmiş, 2 Eylül 1960 tarihinde bir otomobil kazasında ölmüştür.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Milli Birlik Komitesi Üyeleri ilgili konular

 • Ahmet Er

  Horasan'dan Anadolu'ya geçen Oğuzların bazı boyları Batı Anadolu'ya ulaşmıştır. Ceddi Hayran'ı Mahmud Dede (Yatağan Mahmud) ile soy kütü
 • Milli Birlik Komitesi

  27 Mayıs İhtilalinden sonra, Türk Silahlı kuvvetleri adına ve geçici olarak iktidara elkoyan heyetin adı. 27 Mayıs hareketini gerçekleşti
 • Milli Birlik Komitesi Üyeleri

  Millî Birlik Komitesi'nin 38 üyesi şunlardır;Gürsel, Cemal Orgeneral .M.B.
 • Cemal Madanoğlu

  Cemal Madanoğlu (1907-1993), Türk asker ve politikacı.
 • Haydar Tunçkanat

  Haydar Tunçkanat (d. 1921 Bandırma Türkiye), Türk siyasetçi.
 • Kadri Kaplan

  Kadri Kaplan (d. 1922 İstanbul), Türk siyasetçi.
 • Muzaffer Yurdakuler

  Muzaffer Yurdakuler (d. 1915 Sürmene), Türk siyasetçi.
 • Suphi Gülsoytrak

  Suphi Gülsoytrak (d. 1925 Ankara), Türk siyasetçi.
 • Selahattin Özgür

  Selahattin Özgür (d. 1925, Kayseri, Türkiye), Türk siyasetçi.
 • Ahmet Yıldız (siyasetçi)

  Ahmet Yıldız (d. 1921 Sürmene, Trabzon - ö. 2 Eylül 2009 İstanbul), Türk asker ve siyasetçi.