Milli Demokratik Devrim

Milli Demokratik Devrim, 1960`ların ikinci yarısında Türkiye İşçi Partisi (TİP) içindeki bölünmenin yönlerinden biridir. Özellikle Mehmet Ali Aybar`ın liderliğindeki TİP çevresi, "Milli Demokratik Devrim" ile "Sosyalist Devrim"i birbirinden ayrılamaz olduğunu savunup doğrudan bir Sosyalist devrimi tercih ederken, Mihri Belli`nin kavramlaştırdığı Milli Demokratik Devrim ise Türkiye`ye daha uygun bir devrim olarak ikinci bir grup tarafından tercih edilmiştir. Bu gruptakilere göre devrim iki aşamalıdır. Önce Milli Demokratik Devrim "askeri darbe" şeklinde "genç subayların" önderliğinde gerçekleşecek sonra da "sosyalist devrim" şiddete dayanmadan kesintisiz bir şekilde işçi sınıfının hakimiyetini kuracaktır. Çünkü MDD ile sosyalist devrim farklı türde çelişkilerin çözümünü içermekte, dolayısıyla farklı hedef ve ittifaklara dayansalar da birbirlerini tamamlamaktadırlar. Belli ve ekibi kendilerine yakıştırılan MDDciler ismini reddetmiş ve kendilerini "proleter devrimci"ler olarak tanımlamayı tercih etmişlerdir. Igor Lipovsky, ``The Socialist Movement in Turkey``, Leiden, Brill, 1992, s. 109-110

Ayrıca Bakınız

Milli demokrat devrimci ve "Milli Demokratik Devrimci" ayrı terimler olup birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

MDD`i Savunan PartilerMDD`i Savunan Yayın OrganlarıKaynaklar

Reflist

politika-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Millî Demokratik Devrim
6 yıl önce

TİP çevresi, "Millî Demokratik Devrim" ile "Sosyalist Devrim"i birbirinden ayrılamaz olduğunu savunup doğrudan bir sosyalist devrimi tercih ederken, Mihri...

Millî demokrat devrimci
6 yıl önce

demokrat devrimci denir. Milli demokrat devrimci ve "Milli Demokratik Devrimci" ayrı terimler olup birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Milli Demokratik Devrim...

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti
6 yıl önce

olduğu dönemdeki adıdır. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Rus İmparatorluğu’nun parçalanmasına yol açan 1917 Devrimi’nin ardından kuruldu. Kuzeyde Kuban...

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
3 yıl önce

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti veya Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (Azerice: Azərbaycan Demokratik Respublikası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti), Doğu Kafkasya'da...

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 1918, 1920, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlu Devleti, Altay, Altınordu Devleti, Anadolu Beylikleri, Astrahan Hanlığı, Asya Avar Devleti, Avrupa Avar İmparatorluğu
Fransız Devrimi
3 yıl önce

sorunları halletme yolunu seçmiştir. Oysa özellikle burjuva sınıfı, İngiliz devriminin etkisiyle geçici çözümle yetinmek değil, kitlesel olarak İngiliz modelindeki...

Fransız devrimi, Fransız devrimi
Atatürk Devrimleri
3 yıl önce

Atatürk Devrimleri ya da Atatürk İnkılâpları (Atatürk Reformları, Kemalist Devrim, Türk Devrimi, Cumhuriyet Devrimi vb. adlarla da anılır), I. Dünya Savaşı'ndan...

Atatürk Devrimleri, 12 Nisan, 17 ޞubat, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928
İşçi Partisi (Türkiye)
3 yıl önce

Jöntürkler'le başlayan Kemalist Devrim'le sürdürülen millî demokratik devrim sürecinin bu kez emekçi sınıflar önderliğinde, özünde demokratik halk iktidarı olan millî...

Afganistan Demokratik Cumhuriyeti
6 yıl önce

kadar devam edecekti. Sevr Devrimi, ADHP tarafından; "Onurlu Afgan işçi sınıfının zaferine işaret eden, demokratik bir devrim", "İşçi, köylü ve emekçilerin...