Milli Güvenlik Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tesbiti ve uygulanmasıyla ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerini tesbit ederek Bakanlar Kuruluna tavsiyelerini bildiren anayasal kuruluş.

Anayasanın 118. maddesi Milli Güvenlik Kuruluyla ilgilidir. Bu maddede “Kurulun, devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere

Milli Güvenlik Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tesbiti ve uygulanmasıyla ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerini tesbit ederek Bakanlar Kuruluna tavsiyelerini bildiren anayasal kuruluş.

Anayasanın 118. maddesi Milli Güvenlik Kuruluyla ilgilidir. Bu maddede “Kurulun, devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır.

Milli Güvenlik Kurulunun gündemi, Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu, Başbakanın başkanlığında toplanır.”

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. Lüzum görüldüğünde bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. 1961 Anayasası'nda Milli Güvenlik Kuruluna kimlerin katılacağı bu kadar açık değildir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: Milli Güvenlik Kurulunun görevleriyle ilgili çalışma, inceleme ve araştırmalar yapar ve kurula teklifleriyle birlikte sunar. Devletin Milli Güvenlik siyasetinin tayini, tesbiti ve uygulanmasıyla ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması için Milli Güvenlik kurulu adına ve Anayasaya göre Milli Güvenliğin sağlanmasından sorumlu olan Bakanlar Kurulu adına araştırıcı, inceleyici, düzenleyici yönlendirici, koordine edici çalışmalarda bulunur.

Topyekun Sivil Savunma hizmetlerinin ülke çapında koordinesi, bu konuda gerekli esasların tesbiti, planların yapılması konularında da Genel Sekreterlik takip, kontrol, yönlendirme ve koordinasyonla görevlidir.

Teşkilatı: Genel Sekreter, Genel Sekretere bağlı Genel Sekreter Yardımcıları ve Genel sekreterlik Bürosu ile Hukuk Müşavirliği Ana Hizmet Birimleri Başkanlıkları, Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı birimlerinden meydana gelir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara

Yanıtlar