Milli Gelir

Kısaca: Bir yıl içinde, bir ülkede elde edilen mal ve yapılan hizmetlerin toplamı. Millî gelir, millî kalkınmanın bir ... ...devamı ☟

Bir yıl içinde, bir ülkede elde edilen mal ve yapılan hizmetlerin toplamı. Milli gelir, milli kalkınmanın bir ölçüsü şeklinde kabul edilir. Başlıca şu gelirlerin bir toplamından meydana gelmektedir: Tarım, ormancılık, balıkçılık gelirleri; sanayi gelirleri; inşaat sanayi gelirleri; mali müesseselerin çalışmalarından elde edilen gelirler; ticaret gelirleri; serbest meslekler ve hizmetler gelirleri; Devlet hizmetleri gelirleri.

milli gelir

Türkçe milli gelir kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. internal revenue

milli gelir

ulusal gelir.

milli gelir

Türkçe milli gelir kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Sozialprodukt

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Millî gelir
4 yıl önce

gelir, GSMH ise bir ülkenin yurttaşları tarafından o ülkenin sınırları içerisinde ve sınırları dışında elde edilen geliri ifade eder. Milli Gelirin Tanımı:...

Kişi başına düşen millî gelir
6 ay önce

Millî gelir ve kişi başına düşen millî gelirin ölçümü önemlidir. Millî gelir bir ülkenin ekonomik gücünü gösterir. Kişi başına düşen millî gelir ise bir...

İzmir Milli Kütüphane
6 ay önce

İzmir Milli Kütüphane, İzmir'in Konak ilçesinde, adını verdiği Milli Kütüphane Caddesi'ndeki tarihi binada hizmet veren ve Türkiye'nin Milli adını taşıyan...

Refah Ekonomisi
6 ay önce

Gini katsayısı Lorenz eğrisi Toplumsal refah Kopenhag Consensus Milli Gelir (milli gelir muhasebesi) Sustainable National Income at wikinfo List of economics...

Refah Ekonomisi, Arrow`un İmkânsızlık Kuramı, Ekonomi, Faydacılık, Gelir dağılımı, Gini katsayısı, Makroekonomi, Mikroekonomi, Sayıl, Lorenz eğrisi, Income inequality metrics
Gini katsayısı
3 yıl önce

eşitsizlik miktarı değerlerini ölçer (örneğin, gelir seviyeleri). Gini katsayısı, bir ülkede milli gelirin dağılımının eşit olup olmadığını ölçmeye yarayan...

Gini katsayısı, 1912, İtalyan, Corrado Gini
Milli Ekonomi Modeli
6 ay önce

Milli Ekonomi Modeli, 2005 yılında Haydar Baş tarafından yazılmış iktisat modeli kitabı. Birinci Milli Ekonomi Modeli Kongresi , 26-27 Kasım 2005 tarihlerinde...

Lorenz Eğrisi
6 ay önce

ülke için gelir dağılımının bozulduğuna işaret eder. Dikey eksende milli gelirin birikimli yüzdeleri % 20'lik paylar halinde; yatay eksende ise nüfusun...

Lorenz Eğrisi, 1905, Ekonomi, Finans, Gelir dağılımı, Matematik, Taslak, Ülke, Max Otto Lorenz, Hane halkı
Conguillío Millî Parkı
4 yıl önce

yerlilerinin dilinde Conguillío kelimesi çam fıstıklı su anlamına gelir. 608 km² yüzölçümümdeki milli park, Temuco şehrinin 80 km doğusunda, Andlar'da bulunur...