Ankara'da Yenişehir semtinde, Namık kemal mahallesinde, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş ...

Milli Kütüphane

Ankara'da Yenişehir semtinde, Namık kemal mahallesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş olan kitaplık. 1946 yılından itibaren kurulması teşebbüslerine geçilmiş, 16 Ağustos 1946 tarihinde açılmış, 1951 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız bir müdürlük durumuna getirilmiştir. 250,000 i aşan kitap sayısı ile, Türkiye'nin en önemli kitap sarayı durumunda olan bir müessesedir. Bu kitaplar arasında, yerli ve yabancı eserler, eski yazma eserler bulunmaktadır. Bunların dışında, Milli Kütüphanede, mikrofilimler, haritalar, çeşitli devamlı eserler koleksiyonları, gazete ve dergi koleksiyonlar bulunmaktadır. Ayrıca biyografya, bibliyografya, aksesyon, katalog, müzik, eserleri, mikrofilim, bölümleri gün geçtikçe önemli gelişmeler kazanmaktadır.

Kütüphanede, bir asıl okuma salonu, iki devamlı yayınlan okuma salonu, araştırıcılar için özel okuma salonu gibi salonlar bulunmaktadır. Haftanın yalnız bir günü dışında her gün, parasız olarak herkese açıktır. Kütüphanede, ayrıca haftanın belirli günlerinde konserler ve konferanslar verilmektedir.

Yanıtlar