Türkiye'de 18 Temmuz 1945 tariginde kurulan siyasi parti. Çok partili siyasi hayata geçiş döneminde merkezi İstanbul'da olmak üzere Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rifat Atılhan tarafından kuruldu. Parti başkanı Nuri Demirağ idi.

Tüzüğü muhafazakâr bir nitelik taşıyan M.K.P., 1946'dan itibaren katıldığı seçimlerde hiç başarı sağlayamadı, kurucularından Demirağ da 1954 seçimlerinde D.P. listesinden bağımsız olarak parlamentoya girebildi. Demirağ'ın ölümünden sonra, genel kurul

Milli Kalkınma Partisi

Türkiye'de 18 Temmuz 1945 tariginde kurulan siyasi parti. Çok partili siyasi hayata geçiş döneminde merkezi İstanbul'da olmak üzere Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rifat Atılhan tarafından kuruldu. Parti başkanı Nuri Demirağ idi.

Tüzüğü muhafazakar bir nitelik taşıyan M.K.P., 1946'dan itibaren katıldığı seçimlerde hiç başarı sağlayamadı, kurucularından Demirağ da 1954 seçimlerinde D.P. listesinden bağımsız olarak parlamentoya girebildi. Demirağ'ın ölümünden sonra, genel kurul toplantısını yapmamış olması sebebiyle, parti 22 mayıs 1958 tarihinde münfesih hale geldi.

Yanıtlar