Uzun yıllar devam ede gelen bir gelenek halinde, oynanan Türk halk oyunları. Millî oyunlarımız, halk sanatı, halk müziği, ...

Milli oyunlarımız

Uzun yıllar devam ede gelen bir gelenek halinde, oynanan Türk halk oyunları. Milli oyunlarımız, halk sanatı, halk müziği, halk edebiyatı kollarına toplu halde bir ifadesi gibidir. Bu kolların, çeşitli bölgelerde gösterdiği değişiklikler sonucu da, çok çeşitlilik göstermektedir.

Milli oyunlarımız içinde tek kişi olarak oynananları olduğu gibi; en az dört kişiden meydana gelen ve dizi şeklinde oynananları: ikili ya da dörtlü karşılıklı oynananları: daire şeklinde ve daha çok kişi ile oynananları vardır. Çoklukla müzik aletlerinin katılmaları ile oynanırlar. Aynı zamanda, kaşıkla, zil, fincan, hançer, bıçak, darbuka, davul, kılıç ve kalkanla da oynananları vardır.

Milli oyunlarımız, batıdan doğuya doğru başlıca şu bölgelere ayrılır:

a - Karşılama ve sirto grubu bölgesi. Bu grubun milli oyunları davul, zurna katılmasıyla oynanır. Oyunlarda en az iki davul ve iki zurna bulunur. Davullar, aynı tempo üzerinde birlikte çalarlar, zurnalardan biri dem tutar, öbürü melodiyi çalar. Trakya bölgesinde oynanan oyunlarımızdandır.

b - Zeybek grubu bölgesi. Geniş bir bölge içinde oynanan oyunlardır. Davul, zurna (bazı bölgelerde klarnet, trompet, saz, bağlama, cura, zilli maşa, tef ve darbuka) ile oynanır. Ankara, Bolu ve Kastamonu'dan itibaren, hemen bütün Batı Anadolu'da Çanakkale ve İstanbul'da oynanır.

d - Halay grubu bölgesi, Davul zurna, Klarnet, bazı bölgelerde de saz takımının katılmasıyla oynanır. Çankırı, Çorum, Sivas, Yozgat, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Urfa, Gaziantep, Mardin, Siirt bölgelerinde oynanır.

e - Horon grubu bölgesi Kemence, tulum, keman, klarnet gibi müzik aletleriyle oynanır. İstanbul'dan Trabzon'a kadar, dar bir kıyı şeridi içinde kalan bütün Karadeniz bölgesinde oynanır

f - Bar grubu bölgesi. Davul, zurna, klarnet, hey, zilli tefle oynanır. Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Erzincan, Kars, Erzurum bölgesinde oynanan oyunlardır.

Yanıtlar