Milliyetçi Çalışma Partisi

Milliyetçi Çalışma Partisi Cumhuriyet dönemi siyasi partilerinden. 12 Eylül 1980 Harekatından sonra kapatılan Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) devamı olan siyasi bir partidir. Siyasi partilerin yeniden kurulmasına izin verilmesi üzerine, DanışmaMeclisi üyesi Mehmed Pamak ile arkadaşları Muhafazakar Partiyi (MP), 7 Temmuz 1983'te kurdular. Partinin başkanlığına Mehmed Pamak getirildi. Fakat aralarında Mehmed Pamak ve 25 arkadaşının Milli Güvenlik Konseyi tarafından veto edilmesi üzerine

Milliyetçi Çalışma Partisi Cumhuriyet dönemi siyasi partilerinden. 12 Eylül 1980 Harekatından sonra kapatılan Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) devamı olan siyasi bir partidir. Siyasi partilerin yeniden kurulmasına izin verilmesi üzerine, DanışmaMeclisi üyesi Mehmed Pamak ile arkadaşları Muhafazakar Partiyi (MP), 7 Temmuz 1983'te kurdular. Partinin başkanlığına Mehmed Pamak getirildi. Fakat aralarında Mehmed Pamak ve 25 arkadaşının Milli Güvenlik Konseyi tarafından veto edilmesi üzerine, MP 6 Kasım 1983 seçimlerine katılamadı.

Mehmed Pamak'tan sonra Parti başkanlığına Ahmed Özsay, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve Ali Koç getirildi. Partinin ismi 30 Kasım 1985'te yapılan genel kurulda Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olarak değiştirildi. 28 Eylül 1986'da yapılan milletvekili ara seçimlerine katıldı. % 10'luk oy barajını geçemediği için milletvekili çıkaramadı. 19 Nisan 1987'de yapılan olağanüstü kongrede, eski MHP Başkanı Alparslan Türkeş'in desteklediği ekip parti yönetimini ele geçirdi. Genel başkanlığa ise eski MSP milletvekili olan Abdülkerim Doğru getirildi. 6 Eylül 1987'de yapılan halk oylamasının neticesinde siyaset yasağı kalkan Alparslan Türkeş MÇP'ye katıldı. 4 Ekim 1987'de yapılan kongredeAlparslanTürkeş MÇP'nin genel başkanlığına seçildi. 29 Kasım 1987'de yapılan milletvekili erken seçimlerine Alparslan Türkeş'in genel başkanlığında katılan MÇP, Türkiye genelindeki seçmenlerin 2.89'unun oyunu aldıysa da ülke genelinde % 10'luk oy barajını geçemediği için milletvekili çıkaramadı. 26 Mart 1989'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oylarını artırarak 4.26'ya çıkardı. Bu seçimlerde Elazığ, Erzincan, Yozgat ve Kırıkkale belediye başkanlıklarını kazandı. 20 Ekim 1991 Milletvekili Erken Genel Seçimine Milliyetçi Çalışma Partisi, Islahatçı Demokrasi Partisi, Refah Partisi üçlü ittifak olarak katıldılar. Anayasaya göre iki ve daha fazla partinin birleşerek seçime katılmalarının yasak olması sebebiyle bu üç partinin ittifakları kağıt üzerinde resmi bir belgeye dayanmamaktaydı. Bunun için MÇP'nin milletvekili adayları seçime katıldıkları bölgelerden bağımsız aday olarak katılmışlar, fakat her üç parti de birbirlerinin adaylarına oy vermişlerdir.

20 Ekim 1991 Erken Genel Seçimlerine bu şekilde katılan Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP), daha sonra 19 milletvekili ile RefahPartisinden ayrılmış olarak Büyük Millet Meclisinde siyasi hayatını devam ettirmektedir.

Partinin programları arasında; Türk-İslam sentezini benimseme, dış politikada Türkiye'nin itibarını artırıcı tedbirleri alma, Orta AsyaTürkleriyle siyasi ve kültürel bağlar kurma, Milliyetçi, muhafazakar ve manevi değerlere saygılı bir gençlik yetiştirme gibi görüşleri vardır.

Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP), 24 Ocak 1993'te yapılan 4. olağan genel kurulda kendini fesh edrek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)nin, isim ve amblemini alarak, MHP ile birleşti ve siyasi faaliyetine son verdi (24 Ocak 1993).

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ; kapatılan siyasi partilerden. Çok partili döneme girildiği 1945 senesinde kurulan Demokrat Parti (DP), 1946 seçimlerinde 33 milletvekili çıkardı. Bunların arasında olan Osman Bölükbaşı, Sadık Aldoğan, Fuad Armo bilahare DP'den ayrıldılar. Arkadaşları ile beraber 1948 Haziranında Fevzi Çakmak'ın genel başkanlığında Millet Partisini kurdular. Parti 1953'te dini siyasete alet ediyor gerekçesiyle kapatıldı. Sonra Osman Bölükbaşı'nın başkanlığında Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) olarak yeniden kuruldu. 1957 tarihinde Türk Köylü Partisiyle birleşerek Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) adını aldı. 1960 ihtilalinden sonra yapılan seçimlerde 54 milletvekilliği, on yedi senatörlük çıkaran parti, 1962 yılında tekrar bölündü. Parçalanan partiye sahip çıkılmadığı için iyice zayıflamıştı. O günlerde yurtdışından dönen ve On dörtler diye anılan grubu partiye alma çalışmalarının sonunda 1965 seçimlerinden önce Alparslan Türkeş ve arkadaşları partiye girdiler. Yapılan kongrede Alparslan Türkeş, genel başkan seçildi. 1969'da Adana'da yapılan kongreden sonra partinin adı MHP, amblemi de üç hilal olarak değiştirildi. Partide yeni bir görüş olan Türk-İslam sentezi benimsendi.

12 Eylül 1980 yılındaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin idareye el koymasından sonra diğer partiler gibi MHP'de kapatıldı.

3 Temmuz 1992'de çıkarılan bir kanunla, kapatılan bütün partilere açılma izni verilince, MHP de açıldı. 27 Aralık 1992'de yapılan parti genel kurulunda, MHP kendini fesh ederek MÇP ile birleşti. 24 ocak 1993'te yapılan 4. olağan üstü genel kurulda, bu sefer de Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP), kendisini fesh ederek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile birleşti. MÇP, MHP'nin isim ve amblemini alarak siyasi hayatına veda etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise böylece yeniden siyasi faaliyetlerine başladı (24 Ocak 1993).

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Milliyetçi Çalışma Partisi
Milliyetçi Çalışma Partisi