Milliyet: Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık.

Milliyet (tüzük)

}

Milliyet: Millete özgü olma durumu veya milli olma durumu, ulusallık. }

İlgili konuları ara

Yanıtlar