Milton Friedman

Kısaca: Milton Friedman, (d. 31 Temmuz 1912 Brooklyn - ö. 16 Kasım 2006 San Francisco) Nobel ödüllü ABD'li ekonomist. ...devamı ☟

Milton Friedman
Milton Friedman

Milton Friedman, (d. 31 Temmuz 1912 Brooklyn - ö. 16 Kasım 2006 San Francisco) Nobel ödüllü ABD'li ekonomist.

Milton Friedman, Monetarizmin oluşumunda ve tanıtımında en önemli isimdir. 1976 yılında "Paranın Miktar Teorisi üzerine çalışmalar" adlı kitabında Monetarizmin temel ilkelerini ortaya koymuştur.

Milton Friedman kendisine Nobel Ekonomi Ödülü verilirken yaptığı konuşmada "enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgu olmuştur" sözüyle parasal genişleme - enflasyon arasındaki sıkı ilişkiye vurgu yapmıştır.

Friedman ayrıca bir ekonomik durgunluk ya da bunalım döneminde bir şekilde "ipleri elinde tutmak" şeklindeki dinamik agresif bir para arzı genişlemesinin etkili olmayacağı inasında hareketle ortaya atılan "para önemli değildir" tarzındaki hakim Keynezyen düşünceyi ortadan kaldırmak istemiştir. Friedman ve diğer Monetaristlerden Schwartz, para politikasının hem genişlemelerde hem de daralmalarda gerçekten etkili olduğunu göstermişlerdir.

Milton Friedman'ın para ekonomisi üzerine yaptığı çalışması, 1960'larda ve 1970'lerde enflasyon tehlike sinyalleri vermeye başladıkça, giderek önemli ve uygulanabilir hale geldi. Friedman'a göre ileri ülkelerde 1970'lerden sonra baş gösteren krizin asıl nedeni John Maynard Keynes'ten esinlenerek uygulamaya sokulmuş konjonktür politikalarıdır.

Yüksek düzeyde istihdam oluşturmayı esas almış olan konjonktür politikalar, gevşek politikasından doğan etkilerle ekonomileri raydan çıkararak istikrarsızlığı yaygınlaştırmıştır. 1970'lerin ve 1980'lerin başlarında Monetarsitler gerek Akademik ve gerekse politik çevrelerden birçok taraftara toplayarak düşüncelerini yaymışlardır. Onlara göre 1970'li yıların sorunu olan işsizlik ve enflasyonun sebebi uygulanan gelişigüzel para politikalarıdır. Ekonomik istikrarsızlığın kaynağı ise para arzındaki düzensiz dalgalanmalardır

Kaynaklar

* Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Friedman
6 yıl önce

Amerikalı filozof Marty Friedman (d. 1962), Amerikalı gitarist Milton Friedman (1912–2006), Amerikalı ekonomist Yisrael Friedman (1923–2017), İsrailli haham...

Milton Friedman, 16 Kasım, 1912, 1976, 2006, 31 Temmuz, Brooklyn, John Maynard Keynes, Monetarizm, Nobel Ekonomi í–dülü, San Francisco
NAIRU
6 yıl önce

kurucusu sayılan Milton Friedman tarafından şekillendirilen NAIRU, daha çok bu iktisat akımı tarafından kullanılmıştır. Zira Milton Friedman 1976 yılında...

Milton Keynes
6 yıl önce

başkanı Milton Friedman'ın ilk isminden oluşturulduğu da iddia edilmektedir. (Bknz. [1]) Milton Keynes topluluk websitesi (İngilizce) Curlie'de Milton_Keynes...

Thatcherizm
6 yıl önce

düşünürler arasında Keith Joseph, Enoch Powell, Friedrich Hayek ve Milton Friedman sayılabilir. ^ Nigel Lawson, The View From No. 11: Memoirs of a Tory...

Parasalcılık
6 yıl önce

Ekonomi Ödülü'nü kazanan Amerikalı iktisatçı Milton Friedman tarafından geliştirilmiş bir teoridir. Friedman, 1976 yılında “Paranın Miktar Teorisi Üzerine...

Parasalcılık, 1976, Amerika, Ampirik, Ekonomi, Enflasyon, Finans, Hipotez, Milton Friedman, Nobel Ekonomi í–dülü, Taslak
Harry Markowitz
3 yıl önce

üniversitede bulunan iktisat bölümüne geçti. Bu bölümde ünlü ekonomist olan Milton Friedman, Tjalling Koopmans, Jacob Marschak ve Leonard Savage altında çalışmalarını...

Ekonomi felsefesi
3 yıl önce

Karl Marx John Neville Keynes Ludwig von Mises John Maynard Keynes Milton Friedman Paul Samuelson Kenneth Arrow John Rawls Murray Rothbard Amartya Sen...

Ekonomi tarihi
3 yıl önce

Cliometri, karşıolgusal tarihin (counterfactual history) bir tipidir. Milton Friedman, 1976 yılında "tüketim analizi, para tarihi ve teorisi alanlarındaki...