mim

Pantomim, pandomim ya da mim sanatı, en basit anlatımıyla sözsüz tiyatro oyunudur. Gösteri sanatının dallarından biridir.

MIM (türkçe) anlamı
1. 1 . Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı.
2. 2 . eskimişBiten bir yazının altına konulan işaret.
3. Atasözü
4. deyim ve birleşik fiiller
5. mim koymak

mim (II) 6. isim 7. tiyatro Fransızca mime

1 . Eski Yunan ve Roma'da yaşamı 8. töreleri taklit amacı güden komedi türü. 9. 2 . Bir oyuncunun herhangi bir davranış veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlattığı komedi türü. 10. 3 . Bu türü gerçekleştiren sanatçı.

MIM (türkçe) anlamı
11. arap abecesinde m harfinin adı 12. eski yunan ve roma'da yaşamı 13. töreleri taklit amacı güden komedi türü.ebced hesabında karşılığı 40 olan harf 14. bir oyuncunun herhangi bir davranış ya da duyguyu yüz ve vücut devinimleriyle anlattığı komedi türü.biten bir yazının altına konulan im 15. bu türü gerçekleştiren sanatçı.
MIM (türkçe) ingilizcesi
1. [MIM] v. act
2. perform
3. play a role
4. behave as -
5. mime
6. mimic
7. imitatepron. me
8. first person in objective casev. panto
9. pantomime
MIM (türkçe) fransızcası
1. mime [le]

Mim hakkında bilgiler

mim ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Pandomim

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mim Kemal Öke

1955 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ÖKE, 1973 yılında Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek, Cambridge'de İktisat ve Tarih Fakültelerini bitirdi. Sussex (MA.

Mim Kaf Agayef

Günümüz şairlerinden Mim Kaf Agayef 1939 yılında dünyaya geldi. Asıl adı Mustafa Kemal Ağaoğludur. Siyaset ve edebiyat dünyasında adı çok duyulmuş aslen Karabağlı bir aileden gelmektedir. Dedesi, 1909 yılında Türkiye`ye gelen ve o dönem Türkçülük akımının önde gelen ...

Mim (harf)

Mim ( م‎ ) Arap alfabesi'nin yirmidördüncü harfi. İbranice muadili Mem harfidir.

Mim Mim

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında ...