Mimar Sinan Üniversitesi

Kısaca: Mimar Sinan Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882'de Sanayi-i Nefise Mektebi adyıla kuruldu ve 2 Mart 1883'de öğretime başladı. ...devamı ☟

Mimar Sinan Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882'de Sanayi-i Nefise Mektebi adyıla kuruldu ve 2 Mart 1883'de öğretime başladı.

Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu.

Güzel Sanatlar Akademisi, 1969'da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu.

Kurum, 4.11.1981'de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982'de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı.

1 Ocak 1882 Osman Hamdi Bey, resmi adı Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane olan Sanayi-i Nefise Mektebine kurucu müdür olarak atandı.

2 Mart 1883 Sanayi-i Nefise Mektebi, Arkeoloji Müzesi'nin karşısındaki binada, sekiz kişilik öğretim kadrosu ve yirmi bir öğrenci ile Resim, Heykel ve Mimarlık öğretimine başladı.

1886 Başlangıçta Ticaret Nezareti' ne (Ticaret Bakanlığı' na) bağlı olarak kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi, Maarif Nezareti' ne (Milli Eğitim Bakanlığı' na) bağlandı.

1910 Osman Hamdi Bey' in ölümü üzerine (kardeşi) Halil Edhem (Eldem), Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü' ne atandı.

1914 Kız öğrenciler için, sadece resim ve heykel bölümlerini kapsayan İnas (Kız) Sanayi-i Nefise Mektebi kurularak öğretime başladı.

1916 Sanayi-i Nefise Mektebi Cağaloğlu' ndaki Lisan Mektebi binasına taşındı.

1917 Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü birbirinden ayrıldı ve Sanayi-i Nefise Müdürlüğü' ne Halil Paşa atandı.

1918 Nazmi Ziya (Güran), Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü' ne atandı.

1919 1920 Sanayi-i Nefise Mektebi, Şehzadebaşı' ndaki bir binaya taşındı. Sanayi-i Nefise Mektebi, Divanyolu' nda, Gedikler Kahyası Salih Efendi Konağı adıyla bilinen, şimdiki Sıhhiye Müzesi binasına taşındı.

1921 Önce Ali Sami Boyar, sonra da Cemil Cem, Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü'ne atandılar. Sanayi-i Nefise Mektebi ikinci kez Lisan Mektebi binasına taşındı.

1923 Tezyinat (Süsleme) Bölümü kuruldu.

1925 Nazmi Ziya (Güran ), ikinci kez Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü'ne atandı.

1926 Sanayi-i Nefise, Fındıklı' daki eski Meclis-i Mebusan binasına (CemileSultan Sarayı' na) taşındı. İnas Mektebi ile Sanayi-i Nefise Mektebi' nin kız ve erkek öğrencileri bu binada ve bir arada öğrenim görmeye başladılar.

1927 Namık İsmail, Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü' ne atandı.

1928 Sanayi-i Nefise Mektebi' nin adı Güzel Sanatlar Akademisi' ne dönüştürüldü..

1929-32 Seramik, İç Mimari, Grafik ve Afiş Atölyeleri, Tezyinat Bölümü' nün uzmanlık dalları olarak kuruldu.

1935 İsmail Hikmet Ertaylan, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü' ne atandı.

1936 Burhan Toprak, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü'ne atandı. Türk Tezyini Sanatları Bölümü açıldı.

1936-37 Akademi' de büyük kadro yeniliklerine ve değişikliklerine gidildi. Resim Bölümü Başkanlığı' na Leopold Levy' nin getirilmesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Sabri Berkel, Ali Çelebi, Nurullah Berk, Zeki Faik Yzer gibi adların bölümün kadrolarına katılmasyıla sonuçlandı. Heykel Bölümü Başkanlığı' na Rudolf Belling getirildi. Bruna Taut ve Robert Vorhölzer gibi ünlü adlar da Mimarlık Bölümü Başkanlığı' na getirildi.

1937 Atatürk'ün emriyle Dolmabahçe Sarayı' nın Veliaht Dairesi' nde kurulan Resim ve Heykel Müzesi, Akademi'ye bağlandı.

1948 Akademi binası yandı (1 Nisan 1948). Yangından sonra öğretim, Akademi bahçesindeki ek yapılarda, Fındıklı' daki bir ilkokulda, daha sonra da Yıldız Sarayı ve Dilsizler Okulu'nda sürdürüldü. Avni Başman, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü'ne vekaleten atandı. Prof. Zeki Faik İzer, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü' ne atandı. 1952 Nijad Sirel, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü' ne atandı.

1953
Yanan binanın onarımı sona erdi ve 23 Nisan 1953'te yeniden öğretime açıldı.


1957 Akademi' nin tüm bölümleri yarı özerk hale getirildi ve bölüm başkanlarının seçimle görevlendirilmesi uygulamasına geçildi

1959 Akademi' ye seçme sınavı ile öğrenci alınmaya başlandı. Öğretim süresi beş yıla çıkarıldı. Prof. Asım Mutlu, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü'ne atandı.

1962 Akademi Müdürlüğü' nün seçimle belirlenmesi kararlaştırıldı.

1966 Prof. Hüseyin Gezer, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü' ne seçildi.

1969 Akademi, 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Yasasının kabulu ile yeni bir statüye kavuştu. Bu yasa Akademi'ye bilimsel özerklik kazandırdı. Kurum bundan sonraki etkinliklerini Ystanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında sürdürdü. Daha önceleri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, sonradan da Atatürk Kız Lisesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı, Güzel Sanatlar Akademisi' ne verildi. Akademi'nin yanybaşında bulunan bu binanın restorasyonu ve araya inşa edilen kütüphane aracılığıyla ana bina ile bütünleştirilmesi 1975 yılına kadar sürdü. Bina bu tarihte öğretime açıldı. Türk Film Arşivi, Güzel Sanatlar Akademisine bağlanarak, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi adını aldı. Prof. Ahsen Yapaner, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü' ne seçildi.

1970 Prof.Feridun Akozan, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı'na seçildi.

1972 Özel yüksek okulların devletleştirilmesi sürecinde, Mimarlık Yüksek Okulu ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Akademisi' ne bağlandı.

1975 Prof. Sadun Ersin, Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı' na seçildi.

1976 YDGSA Film Arşivi, Sinema-TV Enstitüsü' ne dönüştürüldü ve Gayrettepe' de inşa edilen yeni binasına taşındı. Üniversite düzeyinde bağmsız diploma veren ilk Sinema-TV öğretim programı, Sinema-TV Enstitüsü' nde uygulanmaya başlandı. İ stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü' ne bağlı Şehircilik Araştırma Enstitüsü kuruldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü'ne bağlı Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü kuruldu . Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü kuruldu ve eğitime başladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü'ne bağlı Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü kuruldu.

1977 Fotoğraf Enstitüsü kuruldu ve Üniversite düzeyindeki ilk Fotoğraf programı, bu enstitüde uygulanmaya başlandı. 1977 ile 1993 yılları arasında, iki yılda bir olmak üzere yedi kez yinelenecek olan İstanbul Sanat Bayramı ve Yeni Eğilimler Sergisi etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi.

1978 Prof. Orhan Şahinler, Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı' na seçildi.

1982 4.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun gereği olarak, 20.7.1982' de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye' deki tüm yüksek öğretim kurumları Yüksek Öğretim Kurulu çatısı altında toplandı ve bu kanunla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden oluşan Üniversite, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Devlet Konservatuvarı' nın da bünyesine katılmasıyla birlikte diğer üniversitelere oranla benzersiz bir boyut ve düzey kazandı. Prof. Muhteşem Giray, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Sinema-TV Enstitüsü, Sinema-TV Merkezi'ne dönüştürüldü.

1984 Mimar Sinan Araştırma Merkezi kuruldu.

1985 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

1987 Prof. Gündüz Gökçe, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü' ne atandı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş' taki binasına taşndı

1988 Meslek Yüksekokulu açıldı ve Moda-Konfeksiyon programı eğitim-öğretime başladı.

1989
Zevki Kadın Sibyan Mektebi' nin Vakıflar Genel Müdürlüğü' nce Mimar Sinan Üniversitesi' ne tahsisi sağlandı. 


1990 Resim ve Heykel Müzesi Müzecilik ve Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Türk Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

1992 Prof. Gündüz Gökçe Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü' ne seçilerek yeniden atandı.

1993 Tophane'deki tarihi Tophane-i Amire binası Milli Savunma Bakanlığı tarafından Üniversite' ye tahsis edildi. 1995 Mimar Sinan Üniversitesi İnternet' e bağlandı.

1996 Prof.Tamer Başoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü' ne seçilerek atandı. 1998 Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü kuruldu. Tophane-i Amire Sanat ve Kültür Merkezi hizmete girdi. 1999 Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölümü kuruldu ve sertifika eğitimine başladı.

2000 Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü' ne seçilerek atandı.

Kaynak

: http://www.msu.edu.tr/ Üniversitenin resmi web sitesi adresi

İlgili başlıklar

 • Liste - Türkiye'deki üniversiteler
 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
  2 hafta önce

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kısaca MSGSÜ, merkez kampüsü İstanbul Fındıklı semtinde bulunan devlet üniversitesidir. Medyayı oynat Mimar Sinan...

  Mimar Sinan
  2 hafta önce

  Mimar Sinan, veya Koca Mi'mâr Sinân Âğâ, (Sinaneddin Yusuf - Abdulmennan oğlu Sinan), (Osmanlı Türkçesi: قوجه معمار سنان آغا; y. 1488/90 – 17 Temmuz 1588)...

  Mimar Sinan, Sokollu Mehmed Paşa Camii, Doğan Kuban, Turgut Cansever, Haseki Camii, Süleymaniye Camii, Osmanlı, 1588, İstanbul, Şehzade Camii, Cami
  Mimar Sinan (anlam ayrımı)
  3 yıl önce

  Mimar Sinan Mimar Sinan'ın eserleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Sinan Anıtı Mimar Sinan Mescidi Mimar Sinan Spor Salonu Mimarsinan,...

  Mimar Sinan Anıtı
  2 hafta önce

  Mimar Sinan Anıtı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Binası bahçesinde yer alan büyük Türk mimarı Sinan'ın mermer heykeli. İlk Mimar Sinan anıtıdır. Heykel...

  Mehmet Çubuk
  3 yıl önce

  yerel özellikler. Mimar Sinan Üniversitesi.  ^ "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarihçesi". Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi web sitesi. 28...

  Sinan Tuzcu
  1 hafta önce

  Sinan Tuzcu, (d. 10 Temmuz 1977, Gaziantep), Türk dizi ve sinema oyuncusu, senaristtir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat...

  Sinan Tuzcu, 10 Temmuz, 1977, Biket İlhan, Cevdet Mercan, Dolunay Soysert, Emre Kınay, Engin Cezzar, Gaziantep, Gülriz Sururi, Ihlamurlar Altında (dizi)
  Sinan Genim
  3 yıl önce

  unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde...

  Mimar Davud Ağa
  1 hafta önce

  Mimar Davud Ağa (? - 1599), Mimar Sinan'ın kalfalarından olup, Sinan'ın vefatından sonra Osmanlı Devleti'nin baş mimarlığına getirilmiş olan Türk mimardır...

  Mimar Davud Ağa, 1585, 1588, 1595, 1599, Ayasofya, Cerrah Mehmed Paşa Camii, Fatih, İstanbul, III. Murat, Karagümrük, Kağıthane