Minör

<sup>``Ayrıca bknz. ("Minör Gam")``</sup>

Ayrıca bknz. ("Minör Gam")``

Fransızca kökenli mineur`dan gelen, ``küçük`` anlamında nitelik belirten sıfat kelime.

Felsefe alanında da genel olarak Küçük önerme anlamında kulanılmaktadır. Postmodern düşünürler tarafından önemsenmiş ve önemli bir teorik terim olarak kullanılmıştır.Siyasetten felsefeye Modernizm de evrensel, genel, kesin içerimli kavramlar kullanımaktaydı ya da baska bir değişle kullanılan kavramların böyle oldukları varsayılmaktaydı. Postmodern felsefe buna karşıt olarak, yerelin, tikelin ve göreli olanın vurgulanması anlamına gelmektedir. Bu şekilde, siyasette, estetikte, mimaride, toplumsal teoride, felsefede küçük olanın önemsenmesi ve formüle edilmesi sözkonusu olmuştur. Yani Majör olana karşı ``Minör`` olanın benimsenmesi.

Özellikle Gilles Deleuze ve Fellix Guattari ikilisinde bu kavramın kullanıldığı görülür. Örnegin "Kafka, Minör Bir Edebiyata Doğru" çalışmaları ikilinin yaklaşımına işaret eder.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

minör

Türkçe minör kelimesinin İngilizce karşılığı.
[minor] n. youth who is not of legal voting age; secondary area of study in a college degree
adj. lesser in size, small; secondary; subordinate; junior; under legal age; insignificant, unimportant; minor scale (Music); not serious (of an illness)
adj. minor, minor scale (Music)

minör

daha küçük.
bir makam, bir akort, bir gam, bir aralık özelliği olan.
küçük önerme.

minör

Türkçe minör kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Moll

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Minör ilgili konular

 • Gam

  Gam, bir müzik parçasının kuruluş şekline göre (majör, minör) belirli bir kalıpta dizilen notalar topluluğu.
 • Postmodernizm

  Postmodernizm, kavramı ve bu eksende yürütülen tartışmalar, genel olarak, teori alanında modernist sanat biçimleri ve uygulamalarından koptu
 • Minör

  <sup>``Ayrıca bknz. ("Minör Gam")``</sup>
 • Majör

  <sup>``Ayrıca bknz. ("Majör gam")``</sup>
 • Majör gam

  Majör gam, bir parçanın yapılış şeklidir. Minör gam a göre daha baskın tonlar hakimdir ve daha coşkuludur.
 • Felix Guattari

  Çağdaş ünlü Fransız psika­nalist, Freudçu Marksist düşünür. La Revolution molecu1aire [Moleküler Devrim] L’Incanscient Machinique [Maki
 • Yersizyurtsuzluk

  Yersizyurtsuzluk, kavram olarak postmodernizmle birlikte öne çıkmış ve Postmodern felsefe'ler tarafından kuramsal alanda kavramsal statüye kavu
 • Postyapısalcı felsefe

  Postyapısalcı felsefe, özellikle Fransa'da yapısalcılıktan sonra gelişmiş olan ve kaynağında yapısalcılık, fenomenoloji, varoluşculuk, N
 • Gilles Deleuze

  Gilles Deleuze, 18 Ocak 1925'te Paris'te doğdu, 4 Ekim 1995'te aynı yerde intihar ederek hayatına son vermiştir. Fransız filozof ve Michel Foucau
 • Minör Gam

  Minör Gam: Belirli kurallara göre oluşturulan Batı müziğindeki temel nota dizilerinden biridir. Genelde, majörün tersine duygusaldır.