Mine

Diş minesi (Latince: Substantia adamantinea, İngilizce: Enamel) vücudun en sert ve en yoğun mineralleşmiş maddesidir, ve dentin, sement ve pulpa ile beraber dişi oluşturan dört ana dokudan biridir. Normal olarak dişin görünür dental kısmıdır ve ve mutlaka alttan dentin ile desteklenmelidir.Minenin yüzde doksanaltısı mineralden geri kalanı ise su ve organik maddeden oluşur.

MINE (almanca) türkçe anlamı
1. i. mayın (f)
2. maden ocağı (f)
3. bomba (f)
4. kurşun (f)
MINE (fransızca) türkçe anlamı
5. [la] yüzün havası
6. görünüş
7. çehre
8. beniz
9. maden ocağı
10. mayın
MINE (inglizce) türkçe anlamı
11. f. kazmak
12. kazıp çıkarmak
13. tünel kazmak
14. mayın döşemek
15. sinsice bozmak
16. maden işletmek
17. i. lağım
18. maden
19. maden ocağı
20. torpil
21. mayın
22. memba
MINE (türkçe) anlamı
23. adl. benim. benimki.
24. 2. anlamı i. maden
25. maden ocağı
26. lağım
27. hazine
28. memba
29. ask. mayın
30. sabit torpil. mine detector mayın detektörü.
31. mayın/maden,x mayın döşe/maden çıkar,benimki.
3. anlamı Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı. Saatkadranı:Hurdalanmış mineleri çatlayıp akrep ve yelkovanları kopmuş.-R. H. Karay. Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku. İnce veparlak nakış.
MINE (türkçe) anlamı
32. (Farsça) Kadın ismi 1. Maden ve çini üzerine vurulan camı andırır cila. 2. Dişlerin üzerindeki ince ve parlak tabaka. 3. İnce ve parlak nakış.
1. n. excavation in the earth for the purpose of digging out certain substances (i.e. precious stones
2. minerals
3. coal
4. etc)
5. diggings
6. treasure
7. abundant source
8. explosive planted in the earth that is detonated by touch or remote control
9. v. extract certain substances (minerals
10. precious stones
11. etc.) from the ground
12. dig out
13. make tunnels
14. burrow
15. plant explosive mines in the ground
16. search and make use of an abundant source of information
17. undermine
18. attack underhandedly
pron. belonging to me,
MINE (türkçe) ingilizcesi
19. n. excavation in the earth for the purpose of digging out certain substances (i.e. precious stones
20. minerals
21. coal
22. etc)
23. diggings
24. treasure
25. abundant source
26. explosive planted in the earth that is detonated by touch or remote control
27. v. extract certain substances (minerals
28. precious stones
29. etc.) from the ground
30. dig out
31. make tunnels
32. burrow
33. plant explosive mines in the ground
34. search and make use of an abundant source of information
35. undermine
36. attack underhandedly
pron. belonging to me,
Mine (almanca) ingilizcesi
37. n. excavation in the earth for the purpose of digging out certain substances (i.e. precious stones
38. minerals
39. coal
40. etc)
41. diggings
42. treasure
43. abundant source
explosive planted in the earth that is detonated by touch or remote control,
Mine (fransızca) ingilizcesi
44. (f) n. mien
45. face
46. expression
47. appearance
48. look
49. mine
50. pit
51. repository,

Mine İngilizce anlamı ve tanımı

Mine anlamları
    (pron. & a.) Belonging to me
52. my. Used as a pronominal to me
53. my. Used as a pronominal adjective in the predicate
54. as
55. Vengeance is mine
56. I will repay. Rom. xii. 19. Also
57. in the old style
58. used attributively
59. instead of my
60. before a noun beginning with a vowel.(v. t.) To dig away
61. or otherwise remove
62. the substratum or foundation of
63. to lay a mine under
64. to sap
65. to undermine
66. hence
67. to ruin or destroy by slow degrees or secret means.(v. i.) To form subterraneous tunnel or hole
68. to form a burrow or lodge in the earth
69. as
70. the mining cony.(v. t.) To get
71. as metals
72. out of the earth by digging.(v. i.) To dig a mine or pit in the earth
73. to get ore
74. metals
75. coal
76. or precious stones
77. out of the earth
78. to dig in the earth for minerals
79. to dig a passage or cavity under anything in order to overthrow it by explosives or otherwise.(noun) See Mien.(v. i.) A subterranean cavity or passage(v. i.) A cavity or tunnel made under a fortification or other work
80. for the purpose of blowing up the superstructure with some explosive agent.(v. t.) To dig into
81. for ore or metal.(v. i.) A pit or excavation in the earth
82. from which metallic ores
83. precious stones
84. coal
85. or other mineral substances are taken by digging
86. -- distinguished from the pits from which stones for architectural purposes are taken
87. and which are called quarries.(v. i.) Fig.: A rich source of wealth or other good.(v. i.) Any place where ore
88. metals
89. or precious stones are got by digging or washing the soil
90. as
91. a placer mine.
Mine tanım:
Kelime: mine
92. Söyleniş: 'mIn
93. İşlev: adjective
94. Kökeni: Middle English min
95. from Old English mIn -- more at MY
96. : MY -- used before a word beginning with a vowel or h this treasure in mine arms -- Shakespeare or sometimes as a modifier of a preceding noun -- archaic except in an elevated style
97.
MINE (türkçe) fransızcası
1. [la] yüzün havası
2. görünüş
3. çehre
4. beniz
5. maden ocağı
6. mayın
MINE (türkçe) almancası
1. n. Email
2. Schmelz
Mine (fransızca) italyancası
1. 1. (crayon) mina (f)2. (expression) faccia (f)3. (exploitation minière) miniera di carbone
2. 4. (industrie) miniera (f)5. (information) miniera (f)
3. 6. (militaire) mina (f)7. (personne) aspetto (m)
Mine (fransızca) ispanyolcası
1. 1. (crayon) mina (f)2. (expression) cara (f)
2. mueca (f)
3. pinta (f)3. (exploitation minière) mina de carbón
4. 4. (industrie) mina (f)5. (information) fuente (f)
5. mina (f)
6. 6. (militaire) mina (f)7. (personne) apariencia (f)
7. aspecto (m)
Mine (fransızca) portekizcesi
1. 1. (crayon) grafite (m)2. (expression) cara (f) {informal}
2. expressão (f)
3. semblante (m) (literature)3. (exploitation minière) mina de carvão
4. 4. (industrie) mina (f)5. (information) fonte (f)
5. mina (f)6. (militaire) mina (f)
6. 7. (personne) aspecto (m)
7. aparência (f)
Mine (fransızca) flemenkcesi
1. 1. (crayon) potloodstift (m/f)
2. stift (m/f)2. (expression) gezicht (n)
3. gezichtsuitdrukking (f)3. (exploitation minière) koolmijn (m/f)
4. mijn (m/f)
5. 4. (industrie) mijn (m/f)
6. groeve (m/f)5. (information) bron (m/f)
7. goudmijn (m/f)6. (militaire) mijn (m/f)
8. 7. (personne) uiterlijk (n)

Mine hakkında bilgiler

dişin mine kısmı;*Cementum :Dişin sement kısmı Diş minesi (Latince: Substantia adamantinea, İngilizce: Enamel) vücudun en sert ve en yoğun mineralleşmiş maddesidir, Ross et al., p. 441 ve dentin, sement ve pulpa ile beraber dişi oluşturan dört ana dokudan biridir. Normal olarak dişin görünür dental kısmıdır ve ve mutlaka alttan dentin ile desteklenmelidir.Minenin yüzde doksanaltısı mineralden geri kalanı ise su ve organik maddeden oluşur.Cate, p. 1 Minenin normal rengi açık sarıdan grimsi beyaza kadar çeşitlilik gösterir. Minenin altında dentin bulunmayan dişin uç kısımlarında renk bazen hafif bir mavi tona dönebilir. Mine yarısaydam olduğu için, dentinin rengi ve mine altındaki herhangi bir dolgu maddesi bir dişin fiziksel görünümünü güçlü bir şekilde etkiler. Mine dişin yüzeyinde farklı kalınlıklarda bulunur ve en kalın olarak tüberkül denilen tepe çıkıntılarında 2.5 mm; en ince olarak ise klinik açıdan mine-sement sınırında bulunur.Cate, p. 219 Minenin temel minerali bir kristalize kalsiyum fosfat olan hidroksiapatittir.Johnson Minedeki minerallerin büyük çoğunluğu yalnızca gücü açısından değil kırılganlık açısından da değerlendirilmektedir.Cate, p. 218 Diş minesi, Mohs sertlik skalası açısından 5 ile değerlendirildiğinden insan vücundaki en sert maddedir.Dentin, 3-4 sertlik derecesi ile, daha az mineralize ve daha az kırılgan olarak, mineyi desteklemektedir ve sağlamlık için gereklidir. Dentin ve kemiğin tersine, mine kollajen içermez. Bunun yerine amelogenin ve enomelin adında iki benzersiz protein içermektedir. Bu proteinlerin işlevleri tamamen anlaşılmamış olsa da, bunların, diğer işlevlerinin yanısıra, bir iskelet desteği gibi işlev görerek minenin gelişimine yardım ettikleri düşünülmektedir.Cate, p. 198 == Yapısı == thumb|left Minenin temel birimi mine çubuğudur. Daha önce mine prizması denilen, çapı yaklaşık olarak 4 μm - 8 μm uzunluğunda olan mine çubuğu, düzenli bir yapı içinde sıkıca biraraya getirilmiş bir hidroksiapatit kristalleri paketidir.Enine kesiti alındığında en güzel bir anahtar deliğine benzetilebilecek olan bu yapının üst kısmı ya da başı dişin taç kısmına doğru, ve alt kısmı veya kuyruğu diş köküne doğru durmaktadır. Her bir mine çubuğundaki kristallerin düzeni oldukça karmaşıktır. Hem ameloblastlar (mine oluşumunu başlatan hücreler) hem de Tomes lifleri kristallerin düzenlerini etkiler. Mine çubuğunun baş tarafındaki mine kristalleri çubuğun uzun eksenine paralel olarak durmaktadır. Kristallerin yönlenmesi mine çubuğunun kuyruk kısmında uzun eksenden hafifçe uzaklaşır. Minenin organik kısmı, hidroksiapatit kristallerine gömülmüş kollagen fibrillerden oluşmuştur. Minenin organik yapısı içerisinde başlıca metionin ve histidin olmak üzere 16 değişik aminoasit bulunur. Ayrıca organik kısımda, kalsifikasyona yardımcı olan fosfor yüksek oranda bulunur. Minenin yapısındaki en önemli proteinler "Enomelin ve Amelogenin" dir. Bunlar, organik bölümün organizasyonunu sağlar. Ayrıca "Lösin" de diş minesinin organik yapısındaki önemli bir proteindir. Minedeki suyun %25 lik kısmı apatit kristallerine bağlıdır. Diğer kısmı ise apatit kristallerini bir kabuk gibi sarar. Diş minesinin, yıllarca sert, cansız, geçirgenliği olmayan bir doku olduğuna inanılmıştır. Ancak son yirmi yılda yapılan ileri düzey elektron mikroskobileri, diş minesinin elek gibi geçirgen bir doku olduğunu, özellikle mikromolekülleri kolaylıkla geçirdiğini ortaya çıkartmıştır. Mine sertliği, bölgelere göre farklılık gösterir. Mine, Bilkers Sertlik Derecesine göre yüzeyde 400, orta bölgelerinde 350-370, mine-dentin sınırında 250-270 birim sertliktedir. Yaşlandıkça, pulpa nın çekilmesi ve organik maddelerin azalmasına bağlı olarak mine sertleşir, esnekliğini yitirir ve kırılganlaşır. Mine, milyonlarca mine prizmasından oluşur (1 mm3 de 3000-4000 mine prizması). Mine prizmaları kıvrımlar çizerek yüzeye ulaşır. Bu oluşuma "Hunter-Schreiger Bantları" denir. Mine prizmalarının yönleri, çürük oluşumu ve ilerlemesinde önemlidir. Mine, elektron mikroskobunda incelendiğinde, 20-80 mikron aralıklarla üst üste gelmiş tabakalardan oluştuğu gözlenmiştir. tabakaların üst üste çökeldiği izlanimi vermektedir. Bu tabakaların oluşturduğu çizgilere "Retriuz çizgileri" denir. Bu çizgiler kesici kenarda 13°, kolede 45°lik açılarla mine dış yüzeyine ulaşır. Minenin dış yüzeyine ulaştığı yere "periki mati" denir. Periki mati, genç dişlerde makroskobik olarak (gözle) görülebilir. İntramental çizgiler olarak da adlandırılır. Retriuz çizgileri, anomali olmayıp fizyolojik oluşumlardır. Oluşumları hakkında öne sürülen bir çok görüş vardır, bunlardan başlıcaları: * Fizyolojik bir kalsifikasyon ritmidir. * Mine dokusu kalsifiye olurken durakladığı her aralıkta oluşan çizgilerdir. Retriuz çizgilerine üst dişlerde pek rastlanmaz. Neonatal Çizgi (doğum çizgisi): Doğum esnasında, halihazırda çene kamiklerine oluşan dişlerin dentinogenezinde meydana gelen duraksama sonucu oluşan net çizgilerdir. ==Dipnot== } ==Kaynak== * http://en.wikipedia.org/wiki/Tooth_enamel * http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnschmelz

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Mine maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Elvis Presley tarafından söylenen Mine adlı şarkının sözleri.

mine is a heart
that beats for only you
mine is a love that always will be true
for ever more, beyond the end of time
i will be your love, promise you'll be mine

mine is a heart
that beats for only you
mine is a love that always will be true
for ever more, beyond the end of time
i will be your love, promise you'll be mine

Savage Garden tarafından Savage Garden albümünde söylenen Mine adlı şarkının sözleri.


i wait in the darkness.
frozen winds surround my face.
in the cover of darkness i can make believe it’s you.
i feel you like the rain
i feel you like a storm cloud building in my heart.
i wonder if you know the painto want the one thing you haven’t got.

just a twist in time ...and you could be mine
just a sip of wine ...and you could be mine
just a kiss devine

a hand brushes by my love.
a smile fuels a steel inferno
you don’t have to die to leave my world.
stand still and you’ve departed.
it seems i’m not on your mind and i’m wasting my time.
i’m just a fool to believe.
in the death of the night can you feel me inside?
i wish that you could conceive..

just a twist in time ...and you could be mine
just a sip of wine ...and you could be mine
just a kiss devine ...and you could be mine

won’t you leave me in the darkness.
take away the prideall the dignity that’s burning inside.
can’t you see i’m standing naked.
i’ll bear all the crosses and the crucifixes you can provide.
if you could decide.

just a twist in time ...and you could be mine
just a sip of wine ...and you could be mine
just a kiss devine ...and you could be mine

Taproot tarafından Welcome albümünde söylenen Mine adlı şarkının sözleri.


when i look into your eyes, you help me realign
ensure me of just how to be myself inside
i’m in control of everything
it’s taking time but that’s ok
i can bring you to my side

you’re my blessing in disguise
you’re mine (you’re mine)
you’re mine (you’re mine)

you’re my blessing in disguise
you make me realize
just how and where i want to be
years from now

when my focal point is set
i’m something i know i'll get
it’s not a question of how but more of when
you are one commodity
the choice is mine and mine for keeps
i can bring you to my side

you’re my blessing in disguise
you’re mine (you’re mine)
you’re mine (you’re mine)

you’re my blessing in disguise
you make me realize
just how and where i want to be
years from now

when i look into your eyes, you help me realign
and show me just where my dedication lies
i’m in control of everything it’s taking toll but that’s ok
i can bring you to my side

you’re my blessing in disguise
you’re mine (you’re mine)
you’re mine (you’re mine)

you’re my blessing in disguise
you make me realize
just how and where i want to be
years from now[

Sepultura tarafından Blood Rooted albümünde söylenen Mine adlı şarkının sözleri.


mine
mine
mine (stretched out)
mine (stretched out)

all the years
all the nerve
it's the least
i deserve
a paper prison
with thin white walls
brown upholstery amour all

(stop me, don't touch me
don't stop, cause i'm such a creep) x3
stop me, stop me, stop me, stop me

mine
mine
mine
mine (stretched out)
mine (stretched out)

family business
nice and neat
like a cover on a toilet seat
you piss me off
and i piss you on
a waste ends before it's won

(stop me, don't touch me
don't stop, cause i'm such a creep) x3
stop me, stop me, stop me, stop me

mike-
max-
mike-
max-
mike- c'mon c'mon get up get it up
max-
mike-
max-

(stop me, stop me, stop me, stop me) x3
stop me, stop me, stop me, stop me, stop me, stop me, stop me, stop me

Keremcem tarafından Eylül albümünde söylenen Mine adlı şarkının sözleri.


ne vardı sahi olsa masal
bir vardın hani bir yoksan
senden geriye yine bir kelime
aldım elime kaldım bir kaleme

yazdım adını
mine

aldı bir başka sevda
beni senden sonunda
sardı dört bir yanımdan diye
güldü bahtım sonunda güzeller kollarımda
bak yalan söyledim yine
mine

zamanında yaşadım sanki masal
samanlık da oldu sanki seyran
aşkı ne diye sordum bir bilene
bilge dedi ki haktan bir hediye

tutsan elimi yine

aldı bir başka sevda
beni senden sonunda
sardı dört bir yanımdan diye
güldü bahtım sonunda güzeller kollarımda
bak yalan söyledim yine
mine

Tarkan tarafından Come Closer albümünde söylenen Mine adlı şarkının sözleri.

Jermaine Dupri tarafından söylenen Mine adlı şarkının sözleri.

je ya'll, eh, jd ya'll (that's me) swiss beats c'mon.

[jagged edge]chorus
the world is yours and mine, break this up, none of that stuff.
the world is yours and mine, yeah, work to hard, way to much.
the world is yours and mine, whatever you want, can't stop us.
the world is yours and mine, me and you, the world is yours and mine.

[jermaine dupri]
i remember when we first hooked up we were only 17,
cut-off shirts and jeans was your only way seen.
what i had didn't matter, it was all about us,
all day on the phone and the stuff we discussed.
i used to come over when your mom was gone.
we didn't know what we were doing but we got our freak on.
one thing led to another, i introduced you
to my mother like "ma, this my girl."
that was when it started getting real,
feeling kept getting caught, gifts
started being bought and everybody knew the deal.
we used to hang out, kiss, argue and all that.
hang up the phone and call right back.
i got to know you like the back of my hand.
and, you got to show me how a girl can love a man,
and we took a small thing to a new land.
and when i said i loved you i wanted you to understand,
its real.

Taylor Swift tarafından söylenen Mine adlı şarkının sözleri.

verse 1:
ohh, oh, oh, oh, oh
ohh, oh, oh, oh, oh

you were in college working part time waiting tables
left a small town, never looked back
i was the flight risk with the fear of fallin
wonderin' why we bothered with love if it never lasts

i say "can you believe it?"
as we're lying on the couch alone
and i can see it
yes, yes i can see it now

chorus:
do you remember we were sittin' there by the water?
you put your arm around me for the first time
you made a rebel of a careless man's careful daughter
you are the best thing that's ever been mine

verse 2:
flash forward and we're taking on the world together
and there's a drawer of my things at your place
you learn my secrets and you figure out why i'm guarded
you say we'll never make my parents' mistakes

but we've got bills to pay
we got nothing figured out
when it was hard to take yes, yes
this is what i thought about

chorus:
do you remember we were sitting there by the water?
you put your arm around me for the first time
you made a rebel of a careless man's careful daughter
you are the best thing that's ever been mine

do you remember all the city lights on the water
you saw me start to believe for the first time
you made a rebel of a careless man's careful daughter
you are the best thing that's ever been mine

oh oho oho

verse 3:
and i remember that fight 2:30 am
cause everything was slippin' right out of my hands
i ran out crying and you followed me out into the street

braced myself for the goodbye
cause that's all i've ever known
but you took me by surprise
you said i'll never leave you alone
you said

chorus:
i remember how we felt sittin' by the water
and every time i look at you it's like the first time
i fell in love with a careless man's careful daughter
she is the best thing that's ever been mine

oh oh
make it last
hold on
never turn back

you made a rebel of a careless man's careful daughter
you are the best thing that's ever been mine

woah oh

yeah, yeah do you believe it?

woah oh
we're gonna make it now.
woah oh
and i can see it yeah, yeah
and i can see it now, see it now, see it now

Ace Hood tarafından söylenen Mine adlı şarkının sözleri.

(feat. the-dream)

hey hey hey

[the-dream:]
all we do is get money
gotta hit the bank
man i'm running out of hundreds
(hey shawty hey hey hey hey shawty)
i know she yours
but she wanna be mine
mine mine mine mine
oh! she wanna be mine
i i i i get white boy money (mine mine mine)
man she wanna be mine (mine mine mine)
(all i do is get money) (mine mine mine)
i know she yours
but she wanna be mine
i i i i get white boy money (mine mine mine)
i know she yours
but she wanna be mine

ace hooooood (mine mine)

[ace hood:]
big money talking if you broke stay quiet
and watch how all my niggas in a club make a riot
throwing honeys in the sky
and watch it all fall
i'm blopping on your lady cause' she love to watch me ball
she be giving me the eye
i'm giving her a call
then it's back to the suites
next week the taj mahal
every day is like a sweet stick
pick out what you want
it ain't trickin' if you got it baby
pick out what you want
reclimb your seat back
and let yourself go
you ain't a mr. berrada
i spit that cash flow
now let her hands go
lil homie you lame
i have her back to you tomorrow
i let my niggas say
homie

[chorus: the-dream]
but she wanna be mine
mine mine mine mine
oh! she wanna be mine
i i i i get white boy money (mine mine mine)
man she wanna be mine (mine mine mine)
(all i do is get money) (mine mine mine)
i know she yours
but she wanna be mine
i i i i get white boy money (mine mine mine)
i know she yours
but she wanna be mine (mine mine)

[the-dream:]
i got money you should help me spend
take you out of that domestic and put you in a benz
your old boyfriend don't wanna pay your rent
i put five stacks only that ain't **** (that ain't ****)
take you out the hood
put you in the heels
put you in a crib
this is how you should live
a girl like you should be sitting on a yacht
looking down at ya rock
i know she yours!

[chorus: the-dream]
but she wanna be mine
mine mine mine mine
oh! she wanna be mine
i i i i get white boy money (mine mine mine)
man she wanna be mine (mine mine mine)
(all i do is get money) (mine mine mine)
i know she yours
but she wanna be mine
i i i i get white boy money (mine mine mine)
i know she yours
but she wanna be mine

(ace hooooood)

[ace hood:]
hey i'll be ballin out a budget
i'll be ballin like the pistons
master p money i'll be ballin with no limit
see ya lady i'm me she comin to her senses
she can smell her money plus don't stuntin' on the sixty
kickin with her richie
ya man he's a mess fe (?)
i can show you things, diamond rings be the witness
he ain't gotta worry
i ain't trying be yo man boo
i'm just tryin to take you places you gon' need your sandles
seein' is believin' i just hope that you can handle
girl i make it rain you can determine the weather
bentleys, phantoms
just don't test the channel
know you with yo' man but i'm the **** that keep you (?)

[chorus: the-dream]
but she wanna be mine
mine mine mine mine
oh! she wanna be mine
i i i i get white boy money (mine mine mine)
man she wanna be mine (mine mine mine)
(all i do is get money) (mine mine mine)
i know she yours
but she wanna be mine
i i i i get white boy money (mine mine mine)
i know she yours
but she wanna be mine

hey hey shawty!

Christina Perri tarafından söylenen Mine adlı şarkının sözleri.

wait a minute i don't want you to know
it's the only way that i might grow
a secret's safe behind a pretty smile
and it's mine, mine, mine, mine, mine, mine

what's with all the late night liquored phone calls?
i don't think your love likes me at all
a secret's safe behind a pretty smile
but it's mine, mine, mine, mine, mine, mine
what, what might you do
to find out why i can't love you?
i can't love you!

who said it was cool to be asking me these questions?
who, what and when, where and why? i'm making my head spin
when was it an option to put your lips upon my lips?
and how did this happen?
and why are you laughing?
and how do i get back together again?
ohhhh, ohhh, ohhhh, ohhh, ohhh

what, what might you do?
what, what might you do
to find out why
to find out why
i can't love you?
i can't love you!
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mine çiçeği

Mine çiçeğigiller familyasından bir bitki. Kırlarda kendiliğinden yetişir. Çeşitli renkte çiçekleri vardır.

Mine Söğüt

Mine Söğüt 1968 yılında İstanbul’da doğdu, ortaöğrenimini Kadıköy Kız Lisesi’nde tamamladı (1985). Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1989’da mezun olduktan sonra, aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Hatice Mine Bahadır

Hatice Mine Bahadır (d. 1981, Ankara), özellikle İngilizce şiirleriyle tanınan Türk şair.

Mine Teber

Mine Şenhuy Teber,   Sinema ve dizi oyuncusu.

Mine Tugay

Mine Tugay, 1978 Konya doğumlu, Çerkes kökenli Türk televizyon ve tiyatro oyuncusu.

Mine Çayıroğlu

Mine Çayıroğlu, (d. 28 Aralık 1977, İstanbul) Türk oyuncu ve şarkıcı.