Minimalizm (Müzik)

Postminimalizm

Postminimalizm, minimalizmden etkilenmiş veya minimalizmden yola çıkmış çeşitli sanat alanları için kullanılan bir terimdir.

minimalism

Minimalizm, modern sanat ve müzikte, kökeni 1960'lara giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır.

Minimalist

Minimalizm, modern sanat ve müzikte, kökeni 1960'lara giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır.

Minimalizm

Minimalizm, modern sanat ve müzikte, kökeni 1960'lara giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. ABC sanatı, minimal sanat gibi tabirlerle de anılır.

Minimalist müzik

1950’li yıllarda müzik, Olivier Messiaen’in ‘Total Serialism’ tekniğiyle tam bir kuralcılık içindeydi. Eserin önceden belirlenmiş değişkenleri, müzik sanatının bilgisayar programcılığına benzetilebilecek derecede kurgulanmasına olanak tanıyordu.

Postmodern müzik

Postmodern müzik. 1950'li yıllarda müzik, Olivier Messiaen’in ‘Total Serialism’ tekniğiyle tam bir kuralcılık içindeydi.

Robert Morris

Robert Morris (9 Şubat 1931, Kansas City, Missouri), ABD'li heykeltıraş, kavramsal sanatçı ve yazar. Donald Judd ile beraber Minimalizm'in önde gelen teorisyenlerinden biri kabul edilir. Ayrıca, performans sanatı, arazi sanatı ve süreç sanatının gelişmesi...

Sol LeWitt

Steve Reich

Henryk Górecki