Mir'atü'l-Memalik,(Memleketlerin Aynası) Kaptan-ı derya Seydi Ali Reis'in Çağatayca mensur ve manzum şekilde yazdığı eseridir. İlk seyahatname olma niteliği taşıyan Mir’atü'l-Memalik, 1554 civarında yazmıştır.

Mirat-ül Memalik

Mirat-ül Memalik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Mir`at-ül Memalik

İlgili konuları ara

Yanıtlar