Mirdasoğulları

Mirdâsoğulları Hanedanı ya da Mirdâsî Hanedanı, 1023'ten - 1080'e (bazı kaynaklarda 1024), iki kez kısa süreliğine, kontrolü elinden kaybetmesine rağmen, en geniş sınırlarında, kuzeyde Azaz ve hanedana bağlı, emirlik halindeki Halep'ten, batıda Tartus, Beyrut, Acre, Baalbek, orta topraklarında Humus, doğuda Qasr al-Rahba ve güneyde Tiberya'ya uzanan ve arada kalan bölgeyi yöneten bağımsız hanedanlık. Kısa süreliğine Fatımiler Devleti'ne, daha sonraysa Büyük Selçuklu Devleti'ne bağımlı hale gelmi

Mirdasoğulları Hanedanı ya da Mirdasi Hanedanı, 1023'ten - 1080'e (bazı kaynaklarda 1024), iki kez kısa süreliğine, kontrolü elinden kaybetmesine rağmen, en geniş sınırlarında, kuzeyde Azaz ve hanedana bağlı, emirlik halindeki Halep'ten, batıda Tartus, Beyrut, Acre, Baalbek, orta topraklarında Humus, doğuda Qasr al-Rahba ve güneyde Tiberya'ya uzanan ve arada kalan bölgeyi yöneten bağımsız hanedanlık. Kısa süreliğine Fatımiler Devleti'ne, daha sonraysa Büyük Selçuklu Devleti'ne bağımlı hale gelmiştir. Hanedanlığın başkenti, baştan sona Halep olmuştur. Hanedan üyeleri orta ve kuzey Suriye'de hakimiyet göstermiş olan Beni Kilab kabilesi kökenlidir. Kuzeyde Bizans İmparatorluğu'yla, kuzeydoğudaysa Selçuklular ve Urfa, Harran ve civarını elinde tutan Nümeyroğulları ile çeşitli çatışmalar yaşamışlardır. Fatımiler Devleti topraklarında bağımsızlığını kazanan Mirdasoğulları, hakimiyeti süresince, birincisi 1038-1042, ikincisi 1057-1060 arasında olmak üzere, iki kez kısa süreliğine, Fatımiler Devleti kontrolüne girmiştir. Mirdasi Hanedanlığı Emirleri listesi * Salih bin Mirdas, 1023-1029 * Shibl al-Daula Nasr, 1029-1038 Fatımiler Devleti'nin, Halep'i ilk fethi, 1038-1042 * Mu'izz al-Daula Thimal, 1042-1057 Fatımiler Devleti'nin, Halep'i ikinci fethi, 1057-1060 * Reşid al-Daula Mahmud, 1060-1061 *Mu'izz al-Daula Thimal, ikinci kez, 1061-1062 *Atiyya bin Salih, 1062-1065 ** Sadece, 1065-1071 arasında Qasr al-Rahba Valiliği *Reşid al-Daula Mahmud, ikinci kez, 1065-1075 *Celal al-Daula Nasr, 1075-1076 *Sabik bin Mahmud, 1076-1080 Ukayloğulları'nın Halep'in kontrolünü ve kısa sürede, hanedanın kuzeyinin büyük bir kısmını ele geçirişi, 1080-1081-1082 Ayrıca bakınız * Halep, Suriye * Humus, Suriye * Fatımiler Devleti * Hamdaniler * Karmatiler * Selçuklular

Kaynaklar

Referanslar

*Thierry Bianquis. "Mirdas." İslam Ansiklopedisi. Yeni basım. 2005. *Stefan Heidemann. Die Renaissance der Städte in Nordsyrien und Nordmesopotamien. Städtische Entwicklung und wirtschaftliche Bedingungen in ar-Raqqa und Harran von der Zeit der beduinischen Vorherrschaft bis zu den Seldschuken (İslam Tarihi ve Medeniyeti Araştırmaları ve Yazıları, Leiden (Brill) 2002. Dış bağlantılar * Mazidilerin, Banu Ammar'ın ve Banu Mardas kökenli toplulukların Şii hükümdarları

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.