Misâlli Büyük Türkçe Sözlük

Asırlar Boyu Târihî Seyri İçinde Misâlli Büyük Türkçe Sözlük. Kubbealtı Lugatı.

Misâlli Büyük Türkçe Sözlük

thumb|Misalli Büyük Türkçe Sözlük Asırlar Boyu Tarihi Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük. Kubbealtı Lugatı.

2005 yılı sonunda Kubbealtı Vakfı tarafından yayınlanan, İlhan Ayverdi`nin hazırladığı 3 ciltlik sözlük. Yalnızca yaşayan Türkçe`nin sözcüklerini değil, tarihten beri Türkçe`de kullanılan sözcükleri içerir. Böylece 100-150 yıllık metinlerin yeni kuşaklar tarafından okuyup anlaşılmasına yardımcı olmak amacı güdülmüştür. Sözlük, bir etimoloji sözlüğü olmamasına karşın sözcüklerin etimolojik açıklamaları da içermektedir. İnce kağıda basılı üç büyük cilt, toplam 3750 sayfadır.

Sözlük, tam alfabetik sıralama ile hazırlanmıştır. Kelimelerin eskiden kullanılan fakat sonradan unutulan anlamlarına yer verilmiştir. Sözlükte, sözcüklerin kullanımına çeşitli metinlerden örnekler verilmiştir. Bunun için için 400 yazarın 1000`e yakın eseri taranmıştır. 61bin kelime içeren sözlükte sayı, örneklerle birlikte 100bine çıkmaktadır.

Sözlüğün hazırlığı 1972 yılında, yazılması ise 1976 yılında başlamıştır. 1972-1976 yılları arasındaki hazırlık döneminde 13. asırdan 20. asra kadar yazılmış eserler çeşitli akademisyenler tarafındna taranmış, 1976 yılında ise İlhan Ayverdi tarafından maddeler yazılmaya başlanmış ve 28 yıllık emek sonucu 2004 yılında tamamlanmıştır. Eserin basım masrafını Koç Vakfı üstlenmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar