Mist

İnisiyasyon (Süluk) kimi ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi için, ‘spiritüel tesir’i alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında, bir düzen ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metodlu olarak eğitimi şeklinde tanımlanmaktadır. İnisiyasyon sözcüğünün kökeni, Latincede “bir yere girme, iştirak etme, kabul edilme, başlama” anlamındaki “initium” sözcüğüdür.

Mist

Mist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İnisiyasyon

Mist

1. anlamı i., f. sis, duman, pus; buğu; donukluk, karartı; f. sis ile kaplamak, sisli olmak; çiselemek. ,buğu/pus,mist buğulan/buğulandır.
2. anlamı sis. duman. buğu. pus. karartı. sis kaplamak. buğulamak. çiselemek. (over/up ile)buğulanmak. buğulandırmak.

Mist

f. sis kaplamak, buğulamak, çiselemek i. sis, duman, buğu, pus, karartı

Mist

Almanca Mist kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. gübre (m), çımkırık (m)

Mist

Mist İngilizce anlamı ve tanımı

Mist anlamları

  1. (v. t.) To cloud; to cover with mist; to dim.
  2. (v. i.) To rain in very fine drops; as, it mists.
  3. (noun) Visible watery vapor suspended in the atmosphere, at or near the surface of the earth; fog.
  4. (noun) Coarse, watery vapor, floating or falling in visible particles, approaching the form of rain; as, Scotch mist.
  5. (noun) Hence, anything which dims or darkens, and obscures or intercepts vision.

Mist tanım:

Kelime: mist
Söyleniş: 'mist
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Old English; akin to Middle Dutch mist mist, Greek omichlE
1 : water in the form of particles floating or falling in the atmosphere at or near the surface of the earth and approaching the form of rain
2 : something that obscures understanding mists of antiquity
3 : a film before the eyes
4 a : a cloud of small particles or objects suggestive of a mist b : a suspension of a finely divided liquid in a gas c : a fine spray
5 : a drink of liquor served over cracked ice

Mist ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Becloud, Befog, Cloud, Fog, Obscure,

Mist

Almanca Mist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fog, haze; veil of tears, blurry vision

Mist

Flemenkçe Mist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fog, mist, brume, smoke, haze

Mist

n. fog, haze; veil of tears, blurry vision v. make misty, dim, obscure; cloud, make opaque, fog n. dung, fertilizer, muck, compost, animal excrement; crap, shucks, worthless item (Slang); nonsense; mess

Mist

İngilizce Mist kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. niebla, bruma, calina, neblina v. empañar

Mist

İngilizce Mist kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. brouillard, brume, buée, léger nuage v. embrumer; s'embrumer; embuer; couvrir de buée, se couvrir de buée


İlgili konuları ara

Yanıtlar