Misyonerler Aras��Nda Alt�� Ay D��Nden Bug��Ne H��Ristiyanl��K Ve Yahudili��In Analizi (2001)

Osmanlı'da misyonerlik

1820 yılında başlayan ve Kurtuluş Savaşı'na sonuna kadar süren zaman içerisinde Osmanlı Devleti'nde misyonerlik faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Misyonerlik faaliyetlerini bu denli başarılı olmasında şüphesiz Osmanlı Devleti'nin Islahat Fer...

misyonerlik

Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “görevli olan kişi” anlamlarına gelmektedir. Ancak Hıristiyan geleneğinde misyoner ifadesi, bir kavram olarak, resmi kilise...

Cizvit

Alm. Jesuit, Fr. Jésuite, İng. Jesuit. Loyalı İgnas (Ignacio de Loyola) isimli bir papazın öncülüğünde Katolik papazlar tarafından 1512’de kurulan Hıristiyan misyoner cemiyeti. Cezvit Ignas, cemiyetin teşkilâtlanmasına dâir bir taslak hazırladı. Papaya ta...

Osmanlı İmparatorluğu'nda din

Osmanlı İmparatorluğu'nda din; Osmanlı Devleti'nde İslamiyet baskın din olmakla birlikte, İslam inancında "semavi dinler" olarak kabul edilen Musevilik ve Hıristiyanlık dinlerinin mensupları, ''millet sistemi'' içinde yaşamayı sürdürdüler. Osmanlı İmparat...

Rahibe Teresa

Aziz Kiril

William Goodel

William Goodel (1792-1867) İstanbul`daki Protestan misyonunu kurmuş bir Amerikalı misyonerdir. İncil`i Türkçe`ye çevirenlerdendir. Türkçe`nin iyi bir uzmanı olduğu kadar, son derece mücadeleci ve örgütçü bir kişiliğe sahipti. Aktif misyonerlik yaşamı 40 y...

Minh Mang

Minh Mang ya da Minh Menh, asıl adı ''Nguyen Phuc Dam'' ya da ''Nguyen Phuc Kieu'' (1792-1841), 1820-1841 arasında Vietnam imparatoru. Batı karşıtı politikalarıyla, özellikle de Hıristiyan misyonerlere karşı tutumuyla tanınır.

Guaraníler

Guaraní­ler, Güney Amerika`da yaşayan yerli topluluğudur, ayrıca Guaraní­ dili de bulunmaktadır.

Trabzon Kuleleri

Trabzon Kuleleri kitabının kapağı