Mitanniler

Kısaca: Mitanniler, M.Ö. 1500 ilâ M.Ö. ...devamı ☟

Mitanniler
Mitanniler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mitanni
1 yıl önce

Mitanniler, MÖ 1500 ile MÖ 1200 yılları arasında Mezototamya'da hüküm sürmüş bir devlettir. Halk Hurrilerden oluşmaktayken, yönetici sınıf büyük oranda...

Hurriler
1 yıl önce

Hititler bu devleti tanımış ve kral Pilliya ile barış anlaşması yapmıştır. Mitanniler, Kizzuvatna dışında yaşayan Hurrilerin önemli bir kısmını hakimiyeti altına...

Hurriler, Anadolu, Irk, Taslak
Kizzuvatna
1 yıl önce

daha sonra Mitanni - Hurri koalisyon ile başa çıkamadıklarından Kral Pilliya döneminde Mitanni bölgesine ilhâk edilmeyi kabullenerek Mitanni krallığının...

I. Şuppiluliuma
1 yıl önce

girişimlerle geçti. Mitanni kralı Tuşratta ile Kuzey Suriye'nin istilası için savaştı, ancak Toros geçitleri ve Kizzuvatna üzerinden Mitanni Krallığı'na saldırma...

I. Şuppiluliuma, Hititler, Tarih, Taslak, ,
Hurrice
1 yıl önce

binyıllar arasında Anadolu ve Kuzey Mezopotamya’da hüküm süren Hurriler (veya Mitanniler) tarafından konuşulmuş bir dildir. Hurricenin keşfi 1887 yılında Nil Vadisi’ndeki...

Hurri Uygarlığı
Asurlular
1 yıl önce

yılları arasında Mitannilere bağlı kalmıştır. Hanedan ve ülke bu periyotta resmi olarak feshedilmemiş olmamasına rağmen Mitanniler ülkenin dış ve iç...

Asurlular, Akkad dili, Anadolu, Asur, Asur Kralları, Asurbanipal, Asuroloji, Babil, Babil Kralları, Dicle, Dil
Medyen
1 yıl önce

anlatılır. Midianlıların Asur ve Hitit kaynaklarında adı geçen ve Harran (Urfa) yöresinde yerleşik oldukları anlaşılan Mitanniler olup olmadığı açık değildir....

III. Amenhotep
1 yıl önce

döneminde kuzey Suriye ve güneydoğu Anadolu'da önemli siyasi güç olan Mitanniler ile yakın siyasi ve diplomatik ikilişkiler kurarak onları kontrol edebilmiştir...