Mithat Cemal Kuntay

Kısaca: Mithat Cemal Kuntay son devir Türk şâir ve yazarlarından. 1885’te İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Aksaray’da Mekteb-i Osmanî Rüşdiyesinde, orta öğrenimini Vefâ İdâdisinde tamamladı. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, aynı fakültede İdâre Hukuku Öğretim Yardımcılığı yaptı. Daha sonra Adâlet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcılığında, Birinci Hukuk Mahkemesi Üyeliğinde bulundu. Uzun süre de noterlik yaptı. Beyoğlu 4. Noteri oldu. 30 Mart 1956 târihinde İstanbul’da öldü. ...devamı ☟

Mithat Cemal Kuntay İstanbul'da doğmuştur (1885). İlk ve orta öğretimini Aksaray'da Mekteb-i Osmani'de yapmıştır. Bir süre Sen Jozef Mektebi'nde yatılı okumuş, lise öğrenimini Vefa İdadisi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Mekteb-i Hukuk'u bitirmiş, doktora sınavı vermiştir (1908). Adliye Nezareti Hususi Kalemine katip olarak girmiş, daha sonra müdürlüğüne atınmıştır. Birinci Hukuk mahkemesi üyeliğine seçilmiş, daha sonra Beyoğlu Dördüncü Noteri olmuştur. Bu görevde iken ölmüştür (1956).

Yazın Yaşamı

"Kahramanlık, yurtseverlik, tarihe bağlılık" gibi duyguları dile getiren şiirleri ile tanınan Kuntay, İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra (1908) yayımlanan yapıtlarıyla dikkati çekmiş, sonradan özyaşam öyküsünü yazacağı Mehmet Akif'le birlikte kaleme aldıkları "Acem Şahına" şiiri ile ününü artırmıştır. Mustafa Kemal'in birinci Meclis'te 30 Ağustos zaferinden önce okuduğu "Vatan Hisleri" şiirinin son iki mısrası olan "Ölmez Bu Vatan, farz-ı muha ölsede hatta / Çekmez kürenin sırtı o tabut-ı cesimi" parçasını okumasıyla ünü bir anda artmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra, bir ara Güneş dergisinde yazmış (1927), son şiirlerini Çınaraltı'nda çıkmıştır. Kuntay, bu arada gazetelerde, özellikle de Son Posta'da fıkra ve makaleler yazmıştır.

Yapıtları

Şiir:

Türk'ün Şehnamesi'nden (1945).

Oyun:

Kemal (1912), Yirmi Sekiz Kanun-ı Evvel (1918).

Roman:

Üç İstanbul (1938).

Monografi - Biyografi:

Mehmet Akif Hayatı, Seciyesi, Sanatı (1939), İstiklal Şairi Mehmet Akif (1944), Namık Kemal (1944- Birinci cilt), Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (1946), Mehmet Aif Hayatı, Seciyesi, Sanatı Seçme Şiirleri (1948), Namık Kemal (1949-İkinci cilt Kısım I), Namık Kemal (1956-İkinci Cilt, Kısım II).

Öteki Kitapları:

Nefais-i Edebiye (1913-I Cilt Manzum, II. Mensur), İftira-yı Taassub (1913), Hitabet ve Münazara Dersleri (1913), Edebiyat Defteri (1915-Ders kitabı), İlkler ve Ötekiler (1944), Yazarın Tevfik Fikret adlı basılmamış bir çalışması daha bulunmaktadır.

YURT DUYGULARI

Düşmez yere haşa o, bizim bayrağımızdır, Bir fecr olarak doğmadadır hep dağımızdan. Ay yıldız o mazideki bir süstür, emin ol, Âtide güneşler doğacak bayrağımızdan.

Altında yatarken de bizimdir yerin üstü, Bir kal’a olur toprağımız vecde gelir de, Dağlar, kayalar göğsümüz üstünde tepinse, Düşmanları biz ram ederiz kan kesilir de.

Deryaları kan, taşları bitmez kemik olsa, Bir son nefesin aynı olup, bitse nesimi, Ölmez bu vatan, farz-ı muhal, ölse de hatta Çekmez kürenin sırtı o tabut-ı cesimi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mithat
6 yıl önce

Ahmet Mithat Kalabalık (1878 - 30 Ocak 1953) Ahmet Mithat Yenel (1886 - 24 Nisan 1961) Mithat Şükrü Bleda (d. 1872 - ö. 1956) Mithat Cemal Kuntay (d. 1885...

Fatih Kürsüsünde
3 yıl önce

kitap olarak basılmıştır. Eser, ”Hamasî Şairimiz Midhat Cemal’e” sözleriyle Mithat Cemal Kuntay’a ithaf edilmiştir. Mesnevi nazım şekliyle yazılan eser...

Kalem (dergi)
3 yıl önce

Refik Halit Karay, İzzet Melih Devrim, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mithat Cemal Kuntay, İzzet Ziya, Ahmed Rasim gibi Türk ve L. Andres, İon, A. Rigopulos...

Kalem (dergi), 1908, 1911, 29 Haziran, 3 Eylül, Cemil Cem, Dergi, Hüseyin Rahmi Gürpınar, II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet, Karikatür
75 Yılda 75 Kitap listesi
6 yıl önce

Destanı, Nâzım Hikmet. Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali. Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay. Folklor ve Edebiyat, Pertev Naili Boratav. Çocuk ve Allah, Fazıl...

1956
3 yıl önce

(d.1879) 25 Mart - Ali Rana Tarhan, siyasetçi (d. 1883) 30 Mart - Mithat Cemal Kuntay, Türk şair, yazar, hukukçu (d. 1885) 27 Mayıs - Samed Vurgun, Azeri...

1956, 10 Ekim, 12 Aralık, 12 Nisan, 13 Ekim, 14 Ocak, 1887, 18 Ocak, 19. yüzyıl, 1906, 1910
Mısır Apartmanı
6 yıl önce

daireye yerleşti ve ölümüne değin burada yaşadı. Bir diğer Türk şair Mithat Cemal Kuntay da bu apartmanda yaşadı ve öldü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu...

30 Mart
3 yıl önce

Bergius, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1884) 1956 - Mithat Cemal Kuntay, Türk yazar (d. 1885) 1956 - Duff Pattullo, Britanya Kolumbiyası'nın...

30 Mart, 10 Mart, 11 Mart, 12 Mart, 13 Mart, 1432, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart, 1746, 17 Mart
Engin Yörükoğlu
6 yıl önce

1983'te TRT'nin hazırladığı ve dönemin en uzun dizi filmi olan Mithat Cemal Kuntay'ın eseri Üç İstanbul dizisinde "Tevfik Hoca" rolünde oynadı. 1984'te...

Engin Yörükoğlu, Engin Yörükoğlu