Mithat Cemal Kuntay

Mithat Cemal Kuntay son devir Türk şâir ve yazarlarından. 1885’te İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Aksaray’da Mekteb-i Osmanî Rüşdiyesinde, orta öğrenimini Vefâ İdâdisinde tamamladı. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, aynı fakültede İdâre Hukuku Öğretim Yardımcılığı yaptı. Daha sonra Adâlet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcılığında, Birinci Hukuk Mahkemesi Üyeliğinde bulundu. Uzun süre de noterlik yaptı. Beyoğlu 4. Noteri oldu. 30 Mart 1956 târihinde İstanbul’da öldü.

Mithat Cemal Kuntay İstanbul'da doğmuştur (1885). İlk ve orta öğretimini Aksaray'da Mekteb-i Osmani'de yapmıştır. Bir süre Sen Jozef Mektebi'nde yatılı okumuş, lise öğrenimini Vefa İdadisi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Mekteb-i Hukuk'u bitirmiş, doktora sınavı vermiştir (1908). Adliye Nezareti Hususi Kalemine katip olarak girmiş, daha sonra müdürlüğüne atınmıştır. Birinci Hukuk mahkemesi üyeliğine seçilmiş, daha sonra Beyoğlu Dördüncü Noteri olmuştur. Bu görevde iken ölmüştür (1956).

Yazın Yaşamı

"Kahramanlık, yurtseverlik, tarihe bağlılık" gibi duyguları dile getiren şiirleri ile tanınan Kuntay, İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra (1908) yayımlanan yapıtlarıyla dikkati çekmiş, sonradan özyaşam öyküsünü yazacağı Mehmet Akif'le birlikte kaleme aldıkları "Acem Şahına" şiiri ile ününü artırmıştır. Mustafa Kemal'in birinci Meclis'te 30 Ağustos zaferinden önce okuduğu "Vatan Hisleri" şiirinin son iki mısrası olan "Ölmez Bu Vatan, farz-ı muha ölsede hatta / Çekmez kürenin sırtı o tabut-ı cesimi" parçasını okumasıyla ünü bir anda artmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra, bir ara Güneş dergisinde yazmış (1927), son şiirlerini Çınaraltı'nda çıkmıştır. Kuntay, bu arada gazetelerde, özellikle de Son Posta'da fıkra ve makaleler yazmıştır.

Yapıtları

Şiir:

Türk'ün Şehnamesi'nden (1945).

Oyun:

Kemal (1912), Yirmi Sekiz Kanun-ı Evvel (1918).

Roman:

Üç İstanbul (1938).

Monografi - Biyografi:

Mehmet Akif Hayatı, Seciyesi, Sanatı (1939), İstiklal Şairi Mehmet Akif (1944), Namık Kemal (1944- Birinci cilt), Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (1946), Mehmet Aif Hayatı, Seciyesi, Sanatı Seçme Şiirleri (1948), Namık Kemal (1949-İkinci cilt Kısım I), Namık Kemal (1956-İkinci Cilt, Kısım II).

Öteki Kitapları:

Nefais-i Edebiye (1913-I Cilt Manzum, II. Mensur), İftira-yı Taassub (1913), Hitabet ve Münazara Dersleri (1913), Edebiyat Defteri (1915-Ders kitabı), İlkler ve Ötekiler (1944), Yazarın Tevfik Fikret adlı basılmamış bir çalışması daha bulunmaktadır.

YURT DUYGULARI

Düşmez yere haşa o, bizim bayrağımızdır, Bir fecr olarak doğmadadır hep dağımızdan. Ay yıldız o mazideki bir süstür, emin ol, Âtide güneşler doğacak bayrağımızdan.

Altında yatarken de bizimdir yerin üstü, Bir kal’a olur toprağımız vecde gelir de, Dağlar, kayalar göğsümüz üstünde tepinse, Düşmanları biz ram ederiz kan kesilir de.

Deryaları kan, taşları bitmez kemik olsa, Bir son nefesin aynı olup, bitse nesimi, Ölmez bu vatan, farz-ı muhal, ölse de hatta Çekmez kürenin sırtı o tabut-ı cesimi.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.