Mitsva

Kısaca: Mitsva (çoğulu Mitsvot), Tevrat`ta geçen Musevi ırkının ve insanlığın cennete girmesi için uyması gereken emirlere verilen isimdir. ...devamı ☟

Mitsva (çoğulu Mitsvot), Tevrat`ta geçen Musevi ırkının ve insanlığın cennete girmesi için uyması gereken emirlere verilen isimdir. Tevrat`ta toplam 613 adet mistva bulunmaktadır. Cennete girmek için Hz. Musa`nın öğütlediği 7 emir dışında bu mitsvalara da uyulması gerekmektedir.

din-taslak

İlgili konular

din

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bar mitsva
11 ay önce

Bar Mitsva (İbranice:בר מצוה), erkeklerin 13 yaşına geldiğinde Yahudilerin görevlerini üstlenebilecek kadar büyüdüklerini gösteren bir tören yapılır. Bu...

Bat Mitsva
4 yıl önce

kelimelerinden türemiştir. Bat Mitsva töreni, bar mitsva töreninin aksine reformist yapıya sahiptir, kökeni 19.yüzyıla dayanır. ^ Jewish Virtual Library Bar mitsva...

Minyan
11 ay önce

Minyan: Musevilik'de bir dini törenin icra edilebilmesi için, Bar Mitsva törenini yapmış, yani 13 yaşını doldurmuş ve bir gün almış en az 10 Musevi erkeğe...

Minyan, 9 Av, Alaha, Aramice, Arba Turim, Asara BaTevet, Eski Antlaşma, Hamursuz Bayramı, Hanuka, Hevron, Humaş
Neve Şalom Sinagogu Vakfı
4 yıl önce

sağlanmaktadır. Vakıf, Musevi cemaatine cenaze, düğün, sünnet, bar mitsva, bat mitsva, mikve ve vijiola hizmetleri için üyelerine kolaylıklar sunmaktadır...

Yahudi bayramları
4 yıl önce

bütünü. Dinî, kültürel ve ulusal kaynakların unsurları içerirler: Tanah'taki Mitsva, hahamlar, Yahudi ve İsrail tarihi. Yahudi bayramları, İbrani takviminde...

Yahudilikte matem
11 ay önce

avelut) Yahudiliğin klasik Tora ve rabbani metinlerindeki minhag ve mitsvaların bileşiminden türemiştir. Matemin uygulanış şekli, Yahudi cemaatinden...

Neve Şalom Sinagogu
11 ay önce

çok faal olan sinagogda Şabat (Yahudi ayini), düğünler, cenazeler, Bar Mitsvalar, Sünnet ve dini bayramlar düzenlenir. Neve Şalom Sinagogu üç kere kanlı...

Neve ݞalom Sinagogu, Neve ݞalom Sinagogu
613 Mitsvot
11 ay önce

(Torat Moşe, תורת משה), ya da kısaca "Kanun" denir. Mitsvot, İbranice'de mitsva'nın çoğul halidir. Tevrat'taki bu kuralları çeşitli kereler kodlayıp sıralandırma...