Moğol

Moğollar, günümüzde Moğolistan'ın yerli halkıdır. Doğu Asya kavimlerindendir. Asıl yurtları Moğolistan’dır.

Moğol

Moğol ile ilgili olabilecek bilgiler.

Moğollar Moğol İmparatorluğu Moğolca Moğolistan Moğol İstilası

Moğol

1 . Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.
2 . sıfatMoğollara özgü, Moğollarla ilgili.

İlgili konuları ara

Yanıtlar