Moğollar aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Moğollar (anlam ayrımı)

Moğollar aşağıdaki anlamlara gelebilir: * Moğollar, Orta Asya'da bir ulus * Moğollar , Anadolu rock türünün kurucularından olan bir müzik grubu.

Yanıtlar