Moşav (İbranice מוֹשָׁב, çoğul מוֹשָׁבים ''moşavim'', ''harfiyen:'' yerleşim, köy), İsrail'de kırsal bölgelerde kurulmuş olan kooperatif tarım köyü. Moşav sakinlerine ''moşavnik'' (מוֹשַׁבְנִיק) adı verilir.

Moşav

Moşav (İbranice מוֹשָׁב, çoğul מוֹשָׁבים moşavim, harfiyen: yerleşim, köy), İsrail'de kırsal bölgelerde kurulmuş olan kooperatif tarım köyü. Moşav sakinlerine moşavnik (מוֹשַׁבְנִיק) adı verilir. Kibbutzlara benzemelerinin yanı sıra, birbirlerinden farklılık gösterirler. Moşavda belli bir seviyeye kadar özel mülkiyet sahibi olunabilmektedir. Genelde tarımsal faaliyetlerde bulunulur. Her aileye eşit büyüklükte bir toprak verilir, aileler gelirlerini bu topraklar üzerinde tarımsal üretimlerinden sağlarlar. Teknolojik gelişmeler ile beraber tarımsal üretimde daha az işgücü gereksinmesi olunca moşavlarda işsizlik sorunu oluşmaya başlamıştır. Bu noktada kibbutzlardan ayrılıyorlar, çünkü kibbutzlar böyle bir durumla karşılaştıklarında imalat sanayiine el atmaktaydılar fakat moşavlar tarımsal görüntülerini sergilemeyi tercih etmişlerdir. Sonuç olarak şartların azizliğinden tarım dışına açılmaya mecbur kalmışlardır. İsrail'deki toplum iş gücünün yaklaşık %4'ü moşav adı verilen bu köylerde yaşarlar. == Kaynaklar ==

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar