Mod��Ler Aritmetik

Modüler aritmetik

x in m e bölümünden elde edilen kalan y ise modül m ye göre x, y ye denktir denir ve x=y(mod m) şeklinde gösterilir.Kısaca bir sayının mod sayısına bölünmesinin sonucunda kalan sayı, ilk sayıya denk olur.

Asimetri (İstatistik)

Bir seride küçük ya da büyük değerlere sahip gözlemler sayı bakımından çoğunlukta olduğu takdirde bu serinin grafiği simetrik değil <b>asimetrik </b>olacaktır. Gözlemlerin çoğunluğunun serinin aritmetik ortalamasından daha küçük ya da daha büyük değerl...

Merkezsel konum ölçüleri

İstatistik bilim dalında ve veri analizinde kullanılan aritmetik ortalama, medyan (ortanca), mod (tepedeğer), geometrik ortalama, harmonik ortalama vb. ölçülerinin tümünü ifade eden kavrama merkezsel konum ölçüleri adı verilmektedir.

Masters of Deception

Masters of Deception (MOD); New York merkezli bir hacker grubudur. RBOC's ve X.25 gibi büyük telefon şirketlerini internet üzerinden yönetmeyi başarmışlardır.

Aritmetik sarmal

Arşimet spirali ya da aritmetik spiral; iki boyutlu düzlemde, orijinden çıkan ve sabit açısal hızla dönmekte olan bir doğru üzerinde, sabit hızla dışarıya doğru ilerleyen bir noktanın izleyeceği eğridir. İsmini, M.Ö.

Aritmetik spiral

Arşimet spirali ya da aritmetik spiral; iki boyutlu düzlemde, orijinden çıkan ve sabit açısal hızla dönmekte olan bir doğru üzerinde, sabit hızla dışarıya doğru ilerleyen bir noktanın izleyeceği eğridir. İsmini, M.Ö.

Merkle-Hellman kripto sistemi

Merkle-Hellman kripto sistemi, 1978 yılında Martin Hellman ve Ralph Merkle tarafından geliştirilen ilk açık anahtarlı kriptosistemlerden biridir. Düşünceleri, RSA dan daha zekice ve basit olmasına rağmen, kriptosistemleri kırılmıştır.

M.Ö. 19. yüzyıl

M.Ö. 7. yüzyıl

M.Ö. 13. yüzyıl