Mod (M��Zik)

Modüler aritmetik

x in m e bölümünden elde edilen kalan y ise modül m ye göre x, y ye denktir denir ve x=y(mod m) şeklinde gösterilir.Kısaca bir sayının mod sayısına bölünmesinin sonucunda kalan sayı, ilk sayıya denk olur.

Schmidt-Samoa Şifreleme

c=m^{N}\mod N=373} Doğrulama: m = c d mod p q = 373 29 mod p q = 373 29 mod 77 = 32 {\displaystyle m=c^{d}\mod pq=373^{29}\mod pq=373^{29}\mod 77=32} Şifrelenmek

Rabin Şifreleme

Rabin şifreleme sistemi, Rabin kriptoloji veya Rabin kriptosistemi, asitmetrik şifreleme tekniğidir. Güvenliği RSA ya benzemektedir. Büyük sayıların çarpmanın zorluğuna dayanan kriptosistemlerdir.Bununla birlikte RSA problemi için kriptosistemin doğru ol...

Mad

Mad, İgilizce'de azgın, deli, çılgın, kudurmuş, kızgın, sinirli, kuduz gibi anlamları ifade eden bir sıfattır.

Blum–Goldwasser Kriptosistem

Blum–Goldwasser Kriptosistem veya Blum-Goldwasser şifreleme sistemidir. 1984 yılında Manuel Blum ve Şafi Goldwasser tarafından önerilen bir asimetrik anahtar şifreleme algoritmasıdır. Bulum-Goldwasser bilinen en verimli kripto sistemlerden biridir. RSA il...

Masters of Deception

Masters of Deception (MOD); New York merkezli bir hacker grubudur. RBOC's ve X.25 gibi büyük telefon şirketlerini internet üzerinden yönetmeyi başarmışlardır.

Mod 56

RSA (şifreleme yönetimi)

c^{2753}} (mod 3233). Örneğin m = 65 {\displaystyle m=65} ’i şu şekilde şifreleriz: c = 65 17  (mod  3233 ) = 2790 {\displaystyle c=65^{17}{\text{ (mod }}3233{\text{)}}=2790}

Dijital İmza Algoritması

Dijital İmza Algoritması dijital imza için bir FIPS standardıdır. Ağustos 1991’de National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından tasarlanmıştır. Dijital imza algoritması, ElGamal İmza Algoritması'nın bir varyantıdır.

Okamoto-Uchiyama Kriptosistemi

Okamoto–Uchiyama kriptosistemi, 1998'de T. Okamoto ve S. Uchiyama tarafından bulundu.