Düşüncedeki açıklık, özgürlük, otoritelerden bağımsızlık ve en yeni ve en son dile getirilmiş düşünceler üzerine bilgi anlamına gelen sıfat.

MODERN (almanca) türkçe anlamı
1. f. çürümek
2. kokutmak
3. s. modern
4. yeni
5. çağcıl
MODERN (inglizce) türkçe anlamı
6. i. modern kimse
7. s. modern
8. bugünkü
9. çağdaş
10. çağcıl
MODERN (türkçe) anlamı
11. Çağa uygun
12. çağcıl
13. asri
14. çağdaş:O ücra bayırlarda yepyeni modern bir sayfiye doğuverdi.- H. Taner.
15. 2. anlamı çağdaş.
16. 3. anlamı çağdaş. modern.
17. 4. modern.
MODERN (türkçe) anlamı
18. çağa uygun
19. çağcıl
20. asri
1. n. contemporary individual
2. current times
3. new and up-to-date fashion
4. adj. advanced
5. new
6. contemporary
7. current
8. of or pertaining to present time
9. adj. modern
10. fashionable
11. modish
12. trendy
13. up to date
14. liberal
15. progressive
16. advanced
17. contemporary
18. actual
19. current
of or pertaining to present time,
MODERN (türkçe) ingilizcesi
20. n. contemporary individual
21. current times
22. new and up-to-date fashion
23. adj. advanced
24. new
25. contemporary
26. current
27. of or pertaining to present time
28. adj. modern
29. fashionable
30. modish
31. trendy
32. up to date
33. liberal
34. progressive
35. advanced
36. contemporary
37. actual
38. current
of or pertaining to present time,
Modern (almanca) ingilizcesi
39. n. contemporary individual
40. current times
41. new and up-to-date fashion,

Modern İngilizce anlamı ve tanımı

Modern anlamları
    (noun) A person of modern times
42. -- opposed to ancient.(a.) Of or pertaining to the present time
43. or time not long past
44. late
45. not ancient or remote in past time
46. of recent period
47. as
48. modern days
49. ages
50. or time
51. modern authors
52. modern fashions
53. modern taste
54. modern practice.(a.) New and common
55. trite
56. commonplace.
Modern tanım:
Kelime: mod·ern
57. Söyleniş: 'mä
58. -d&
59. rn
60. ÷
61. 'mä
62. -d(&
63. -)r&
64. n
65. İşlev: adjective
66. Kökeni: Late Latin modernus
67. from Latin modo just now
68. from modus measure -- more at METE
69. 1 a : of
70. relating to
71. or characteristic of the present or the immediate past : CONTEMPORARY b : of
72. relating to
73. or characteristic of a period extending from a relevant remote past to the present time
74. 2 : involving recent techniques
75. methods
76. or ideas : UP-TO-DATE
77. 3 capitalized : of
78. relating to
79. or having the characteristics of the present or most recent period of development of a language
80. 4 : of or relating to modernism : MODERNIST
81. - mo·der·ni·ty /m&
82. -'d&
83. r-n&
84. -tE
85. mä
86. - also -'der-/ noun
87. - mod·ern·ly /'mä
88. -d&
89. rn-lE/ adverb
90. - mod·ern·ness /-d&
91. rn-n&
92. s/ noun
93.
Modern ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Advanced
94. Innovative
95. New
96.
MODERN (türkçe) fransızcası
1. moderne
MODERN (türkçe) almancası
1. adj. elegant
2. modern
3. neuzeitlich
4. adv. in
Modern (ingilizce) italyancası
1. s. moderno
2. persona di vedute moderne
3. agg. moderno
4. attuale
5. di oggi
6. presente
7. contemporaneo
Modern (ingilizce) ispanyolcası
1. s. persona moderna
2. de ideas avanzadas
3. adj. moderno
4. al día
5. contemporáneo
6. en boga
7. novel
8. nuevo
9. vigente
Modern (ingilizce) portekizcesi
1. s. moderno
2. novo
3. adj. moderno
4. novo
5. recente
Modern (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. iem. uit de nieuwe tijd
2. vooruitgang
3. aanhanger v.d. nieuwe tijd
4. bepaald lettertype
5. bn. modern
6. nieuw

Modern hakkında detaylı bilgi

Düşüncedeki açıklık, özgürlük, otoritelerden bağımsızlık ve en yeni ve en son dile getirilmiş düşünceler üzerine bilgi anlamına gelen sıfat.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Modern Felsefe

Avrupa’da, on be­şinci yüzyıldan başlayıp, 20. yüzyıla dek olan felsefe. Modernlik, bir çağın temel özelliklerini, kendisinden önceki çağ ile karşı karşıya getirerek, ortaya koymayı ifade ettiğinden. modern felsefenin temel özellikleri, Ortaçağ felsefesinin ...

Modern Toplum

Batı uygarlığında endüst­ri devrimi ya da kapitalizmin doğuşu ve teknolojinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkıp, bir akılcılık ve bireycilik felsefesine dayanan: ve özü itibariyle durağan ve mu­hafazakar olup, kapitalizm öncesi üretim tarzlarına bağlı olan geleneksel ...

Modern Türk Heykeli

İslamın sureti yasaklaması nedeniyle, Türklerin Müslüman olmasından-sonra heykel, hemen hiç el atılmayan bir sanat dalı olmuştu. Bu konudaki etkinlikler mezar taşlarındaki ve kervansaray, medrese gibi yapıların taçkapılannın çevresindeki kabartmalarla, başta camiler olmak üzere ...

Modern Dans Topluluğu

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze ülkemizdeki kültür sanat oluşumları, devletin önemli desteğiyle çağdaş bir niteliğe ulaşmış ve ülke kültürünün kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi bu destekle mümkün olmuştur. Özellikle klasik müzik, sahne sanatları, plastik ...

Modern Folk Üçlüsü

Modern Folk Üçlüsü Doğan Canku (1947 Tavşanlı doğumlu. Müzikolog Şeref Canku'nun oğlu), Ahmet Kurtaran (1946 İstanbul doğumlu. Ankara Koleji ve Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi mezunu) ve Selami Karaibrahimgil (1944 Düzce doğumlu.

Modern Yunanca

Modern Yunanca, Yunanistan ana kıtası dışında, Ege Adaları, Güney Kıbrıs’ta anadili olarak konuşulmakla birlikte, dünyanın birçok yerinde koloni olarak yaşayan o ülkenin Yunan asıllı vatandaşları tarafından da konuşulmaktadır.

Modern Emperyalizm

Modern emperyalizm Alm. Imperialusmus, Fr. Impérialisme, İng. Imperialism. Bir devletin, kendi sınırları dışında yaşayan başka halklar üzerinde onların rızası olmaksızın denetim kurmayı gaye edinen politikası. Kelime olarak yeni olmasına karşılık, uygulaması oldukça eskidir. ...

Modern Evrimsel Sentez

Modern Evrimsel Sentez (Kısaca Modern Sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim kuramının adıdır.Modern sentezin ana katkısı ...

Modern Mimarlık

19.yy'ın eklektisist mimarlığına karşı çıkan özgün yaratma yanlısı tüm mimari akımların genel adı. Eklektisizm'in geçmişten biçim aktarmaları yapan tutumuna karşıt olarak, tüm modern akımlar mimari biçimlerin çağa ve güncel koşullara göre oluştuğu görüşü ...

Modern Müzik Akademisi

Batı standartlarında geniş kapsamlı eğitim verecek olan; çağdaş müzisyenin ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir müzik okuludur. MMA`da kendini geliştirmek isteyen profesyonellerin ya da boş zamanlarını müzikle değerlendirmek isteyen amatörlerin ...

Modern Osmanlı Askeri Birimleri

Osmanlı Ordusu veya resmi adıyla Ordu-yi Hümâyûn (Osmanlıca: اردوي همايون) Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusudur. Osmanlı Ordusu'nun tarihi iki ana döneme ayrılabilir.

Modern Talking

Modern Talking, Dieter Bohlen ve Thomas Anders tarafından kurulan Alman müzik grubu.

Modern Times (Film)

Asri Zamanlar ya da Modern Zamanlar, 1936 ABD yapımı romantik komedi filmidir. Özgün adı Modern Times olan film daha sonraki gösterimlerinde Modern Zamanlar adıyla da gösterilmiştir.

Modern Times (Modern Zamanlar)

Asri Zamanlar ya da Modern Zamanlar, 1936 ABD yapımı romantik komedi filmidir. Özgün adı Modern Times olan film daha sonraki gösterimlerinde Modern Zamanlar adıyla da gösterilmiştir.

Modern Türkiye'nin Doğuşu (kitap)

Modern Türkiye'nin Doğuşu, Bernard Lewis tarafından yazılmış ve orijinal adı The Emergence of Modern Turkey olan kitabın adıdır.