Düşüncedeki açıklık, özgürlük, otoritelerden bağımsızlık ve en yeni ve en son dile getirilmiş düşünceler üzerine bilgi anlamına gelen sıfat.

Modern

Düşüncedeki açıklık, özgürlük, otoritelerden bağımsızlık ve en yeni ve en son dile getirilmiş düşünceler üzerine bilgi anlamına gelen sıfat.

Modern

1. anlamı Çağa uygun, çağcıl, asri, çağdaş:"O ücra bayırlarda yepyeni modern bir sayfiye doğuverdi."- H. Taner.
2. anlamı çağdaş.
3. anlamı çağdaş. modern.
4. modern.

Modern

i. modern kimse
s. modern, bugünkü, çağdaş, çağcıl

Modern

çağa uygun, çağcıl, asri.

Modern

Almanca Modern kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. çürümek, kokutmak
s. modern, yeni, çağcıl

Modern

Modern İngilizce anlamı ve tanımı

Modern anlamları

  1. (noun) A person of modern times; -- opposed to ancient.
  2. (a.) Of or pertaining to the present time, or time not long past; late; not ancient or remote in past time; of recent period; as, modern days, ages, or time; modern authors; modern fashions; modern taste; modern practice.
  3. (a.) New and common; trite; commonplace.

Modern tanım:

Kelime: mod·ern
Söyleniş: 'mä-d&rn, ÷'mä-d(&-)r&n
İşlev: adjective
Kökeni: Late Latin modernus, from Latin modo just now, from modus measure -- more at METE
1 a : of, relating to, or characteristic of the present or the immediate past : CONTEMPORARY b : of, relating to, or characteristic of a period extending from a relevant remote past to the present time
2 : involving recent techniques, methods, or ideas : UP-TO-DATE
3 capitalized : of, relating to, or having the characteristics of the present or most recent period of development of a language
4 : of or relating to modernism : MODERNIST
- mo·der·ni·ty /m&-'d&r-n&-tE, mä- also -'der-/ noun
- mod·ern·ly /'mä-d&rn-lE/ adverb
- mod·ern·ness /-d&rn-n&s/ noun

Modern ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Advanced, Innovative, New,

Modern

Almanca Modern kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. contemporary individual; current times; new and up-to-date fashion

Modern

Türkçe Modern kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. contemporary individual; current times; new and up-to-date fashion
adj. advanced, new, contemporary, current; of or pertaining to present time
adj. modern, fashionable, modish, trendy, up to date; liberal, progressive, advanced, contemporary, actual, current, of or pertaining to present time

Modern

Flemenkçe Modern kelimesinin İngilizce karşılığı.
adv. in a new fashion

Modern

n. contemporary individual; current times; new and up-to-date fashion
adj. advanced, new, contemporary, current; of or pertaining to present time
adj. modern, fashionable, modish, trendy, up to date; liberal, progressive, advanced, contemporary, actual, current, of or pertaining to present time


Yanıtlar